Joukkoliikenteen hankinnat

Mikäli ELY-keskus katsoo, että joukkoliikennepalvelut tulee järjestää monilukuisempina, luotettavampina, korkealaatuisempina tai edullisemmin kuin markkinaehtoisesti syntyisi, tekee viranomainen päätöksen siitä, että joukkoliikennepalvelut järjestetään EU:n palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaisesti. Käytännössä tämä merkitsee joukkoliikennepalvelujen kilpailuttamista. Joukkoliikennepalvelut voidaan kilpailuttaa liikennepalvelulain ja PSA:n mukaisesti käyttöoikeussopimuksella tai hankintalain mukaisesti ns. bruttomallilla.

ELY-keskukset hankkivat yhteistyössä kuntien kanssa kuntarajat ylittävää joukkoliikennettä. Hankittu liikenne on säännöllistä, kaikkien käytettävissä olevaa joukkoliikennettä, jonka hoitaminen perustuu ELY-keskuksen ja liikennöitsijän väliseen käyttöoikeussopimukseen. Kunnat voivat itsenäisesti ostaa myös täydentävää, kunnan sisäistä, liikennettä.

Hankinta-asiakirjamallit

ELY-keskuksilla on käytössään valtakunnallisesti valmistellut hankinta-asiakirjamallit. Malliasiakirjoissa noudatetaan liikennepalvelulain mukaista hankintamenettelyä, jota voivat noudattaa ainoastaan joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset, eivät tavalliset kunnat. Vaikka malliasiakirjat on laadittu ELY-keskusten tarpeisiin, voidaan esimerkiksi kalustoa ja lippu- ja maksujärjestelmiä koskevia vaatimuksia hyödyntää laajemminkin.

TIETOA ALUEELTA

Joukkoliikenteen hankinnat - Keski-Suomi

ELY-keskus hankkii yhteistyössä kuntien kanssa avoimen joukkoliikenteen palveluja eri liikenteenharjoittajilta. Viralliset hankintailmoitukset löytyvät julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA:sta.

 

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

 

Käynnissä olevat hankinnat:

 

Päättyneet hankinnat:

KESELY/455/2019 Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2019/2

KESELY/39/2019 Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2019/1

Aiemmat tarjouskilpailut:

2017
Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 1/2017:

Tarjouskilpailuasiakirjat 1/2017
Hankintapäätös 1/2017

2016
Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2/2016:

Tarjouskilpailuasiakirjat 2/2016
Hankintapäätös 2/2016

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 1/2016:
Tarjouskilpailuasiakirjat 1/2016
Hankintapäätös 1/2016

2015
Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2/2015:

Tarjouskilpailuasiakirjat 2/2015
Hankintapäätös 2/2015

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 1/2015:
Tarjouskilpailuasiakirjat 1/2015
Hankintapäätös 1/2015

 


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Huom: Liikenteen asiakaspalvelu on poikkeuksellisesti suljettu keskiviikkona ja torstaina 21.-22.8. henkilöstön kehittämispäivien ajan.

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

muualla verkossa