Joukkoliikenteen hankinnat

Mikäli ELY-keskus katsoo, että joukkoliikennepalvelut tulee järjestää monilukuisempina, luotettavampina, korkealaatuisempina tai edullisemmin kuin markkinaehtoisesti syntyisi, tekee viranomainen päätöksen siitä, että joukkoliikennepalvelut järjestetään EU:n palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaisesti. Käytännössä tämä merkitsee joukkoliikennepalvelujen kilpailuttamista. Joukkoliikennepalvelut voidaan kilpailuttaa liikennepalvelulain ja PSA:n mukaisesti käyttöoikeussopimuksella tai hankintalain mukaisesti ns. bruttomallilla.

ELY-keskukset hankkivat yhteistyössä kuntien kanssa kuntarajat ylittävää joukkoliikennettä. Hankittu liikenne on säännöllistä, kaikkien käytettävissä olevaa joukkoliikennettä, jonka hoitaminen perustuu ELY-keskuksen ja liikennöitsijän väliseen käyttöoikeussopimukseen. Kunnat voivat itsenäisesti ostaa myös täydentävää, kunnan sisäistä, liikennettä.

Hankinta-asiakirjamallit

ELY-keskuksilla on käytössään valtakunnallisesti valmistellut hankinta-asiakirjamallit. Malliasiakirjoissa noudatetaan liikennepalvelulain mukaista hankintamenettelyä, jota voivat noudattaa ainoastaan joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset, eivät tavalliset kunnat. Vaikka malliasiakirjat on laadittu ELY-keskusten tarpeisiin, voidaan esimerkiksi kalustoa ja lippu- ja maksujärjestelmiä koskevia vaatimuksia hyödyntää laajemminkin.

TIETOA ALUEELTA

Joukkoliikenteen hankinnat - Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tarjouskilpailut

ELY-keskus hankkii yhteistyössä kuntien kanssa avoimen joukkoliikenteen palveluja eri liikenteenharjoittajilta. Viralliset hankintailmoitukset löytyvät julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA:sta.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteuttaa tarjouskilpailut sähköisesti tarjouskilpailupalvelussa osoitteessa https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki , josta jatkossa löytyvät tarjouskilpailuasiakirjat. Tarjouspyynnöt näkyvät myös julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA:ssa.

_______

Päättyneet tarjouskilpailut:

Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2020/2, Kaakkois-Suomen ELYkeskus (KASELY/187/2020)

Tarjouskilpailun 2020/2 hankintapäätös, tarjoushinnat vuosihintoja (pdf)
Tarjouskilpailun 2020/2 kohdeluettelo (pdf)

_______________

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen bruttoliikenteen kilpailutus 2020/1 (KASELY/61/2020)

Tarjouskilpailun 2020/1 hankintapäätös ja päätöksen liite 3 (pdf)
Tarjouskilpailun kohdekuvaus (pdf)

________________

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2019/1 (KASELY/266/2019).

Hankintapäätös, Tarjouskilpailu 2019/1 (pdf, 220 kt)
Kohdeluettelo, Tarjouskilpailu 2019/1 (pdf, 11 kt)

____________

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2017/6 (KASELY/1801/2017)

Hankintapäätös 2017/6 KASELY/1801/2017 (pdf, 178 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2017/4 (KASELY/792/2017)

Hankintapäätös 2017/4, KASELY/792/2017 (pdf, 171 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2017/2 (KASELY/401/2017)

Hankintapäätös 2017/2, KASELY/401/2017 (pdf, 206 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2016/7 (KASELY/1787/2016)

Hankintapäätös 2016/7, KASELY/1787/2016 (pdf, 254 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat (pdf)
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2016/3 (KASELY/550/2016)

Hankintapäätös 2016/3, KASELY/550/2016 (pdf, 195 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat (pdf)


Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalveluiden hoitamisesta 2016/2 (KASELY/549/2016)

Hankintapäätös 2016/2, KASELY/549/2016 (pdf, 216 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat (pdf)


Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu joukkoliikennepalveluista 2016/1 Imatra-Lappeenranta,  KASELY/268/2016

Hankintapäätös 2016/1 Imatra-Lappeenranta, KASELY/268/2016 (pdf, 219 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat (pdf)

 


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)
Huom. kesällä 2.7. alkaen ma-pe klo 9-14

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.
Huom. kesällä 1.7. alkaen klo 12-15

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

muualla verkossa

ALUEELLISET LINKIT

OIKOPOLUT

Järjestämistapapäätös (pdf, 16 kt)