› Takaisin graafiseen esitykseen

Maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritystukien näkökulmasta 95 prosenttia Suomen pinta-alasta on maaseutua. Uuden kaupunki-maaseutuluokituksen perusteella Suomen yrityksistä noin 30 prosenttia sijaitsee maaseudulla. Maaseudun yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, aloittaville ja laajentaville, toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen. Maaseudun yritystukia voit hakea, vaikka et harjoittaisikaan maataloutta yritystoimintasi lisäksi. Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja ja sitä kautta elinvoimaa maaseudulle. Tuki ei kuitenkaan saa vääristää kilpailua.

Yritystukea haetaan ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-toimintaryhmältä. Hakija voi ottaa yhteyttä kumpaan tahansa toimijaan päästäkseen asiassa eteenpäin. Maaseudun yritystoimintaa tuetaan EU:n maaseuturahastosta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 kautta.

TIETOA ALUEELTA

Maaseudun yritysrahoitus  - Pohjois-Savo

Lue lisää yrittäjyyden menestystarinoista Yrittävä Maaseutu -lehdestä!

Perustamistuki

Jos olet perustamassa yritystä ja sinulla on jo valmiiksi hiottu liiketoimintasuunnitelma, voit hakea yrityksen perustamistukea. Perustamistuella voit hankkia esimerkiksi asiantuntija- ja neuvontapalveluita. Perustamistuki helpottaa yritystoiminnan aloittamista ja rohkaisee uutta yrittäjää yrityksen alkutaipaleella. Perustamistukea voi saada enintään 35 000 € ja se maksetaan 2–3 erässä.

Investointituki

Investointitukea voi hakea uusien koneiden hankintaan, rakentamiseen sekä aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistoihin tai patentteihin. Erityisestä syystä voidaan tukea myös rakennusten hankintaa. Tukea voi saada 20–35 % kustannuksista. Ennen investoinnin toteuttamista tukea voi hakea investoinnin edellytysten selvittämiseen ja suunnitteluun. Tukea investoinnin edellytysten selvittämiseen voi saada 40–50 %.

Muista, että tukihakemuksesi on tultava vireille ennen hankkeen aloittamista!

Vireille tulon edellytykset
Hakemus ei tule vireille ennen kuin siinä on esitetty seuraavat yksilöidyt ja todenmukaiset tiedot ja liitetty seuraavat asiakirjat:

  • tuen hakija
  • hakemuksen kohteena oleva toimenpide tai hanke
  • toimenpiteen tai hankkeen kustannukset sekä niiden määrä ja rahoitus
  • haetun tuen määrä
  • yritystukea haettaessa liiketoimintasuunnitelma ja kehittämishanketukea haettaessa hankesuunnitelma
  • haettaessa tukea investointiin investointisuunnitelma

Vireille tulosta ilmoitetaan hakijalle sen jälkeen, kun ELY-keskus on tehnyt vireille tulotarkastuksen. Vireille tulotarkastus tehdään pääsääntöisesti muutaman päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä järjestelmään.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, ettei tuen kohteena olevaa toimintaa ole aloitettu, ennen kuin tukihakemus on tullut vireille. Aloittaminen on määritelty maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1174/2014) 30 ja 31 §:ssä.

Kysy lisää maaseudun yritysrahoituksesta

 


Päivitetty