Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Miljöbranschens statsunderstöd för året 2021 lediga att sökas (Egentliga Finland, Satakunta)  

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland beviljar understöd, som är beroende av prövning, för ändamål som anges nedan. Ansökningstiden börjar den 15 oktober 2020. Ansökan ska lämnas in senast den 30 november 2020, i första hand elektroniskt: sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/palvelut​​​​​​​

 

Dessutom beviljas bidrag från följande NTM-centraler centraliserat för nedan nämnda teman:  

  • hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket (NTM-centralen i Norra Österbotten) 

  • fiskeriekonomis iståndsättning (NTM-centralen i Norra Savolax / Egentliga Finland / Lappland) 

  • bekämpning av invasiva främmande arter (NTM-centralen i Kajanaland) 

  • projekt som ansluter till miljöfostran och -upplysning (NTM-centralen i Mellersta Finland) 

Ansökningarna ska tillställas NTM-centralerna senast 30.11.2020. Understöd beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten för år 2021. 

Utöver ovan nämnda teman kommer NTM-centralen i Savolax att senare meddela om bidragsansökan för projekt som gäller hanteringen av vattnet i städer. Ansökningstiden för de bidragen börjar 17.11.2020.