Navigeringsmeny

Regional information

Beläggningsarbeten är ett typiskt sommartecken (Landskapen i Österbotten)

På NTM-centralen i Södra Österbottens område, som omfattar landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten, kommer  i år ca 330 km vägar få ny beläggning. Detta är dubbelt mer än år 2019, då ca 170 km vägar fick ny beläggning.

Sammanlagt kommer i år ca 21 miljoner euro att användas för att underhålla beläggningar och vägmarkeringar på det belagda vägnätet. Underhållsarbetena på det belagda vägnätet består av att lägga ny beläggning på vägarna, att lappa beläggningar samt reparera vägmarkeringar.

Vintern som gått har varit dålig med tanke på slitaget på beläggningen och skadorna på beläggningen har ökat snabbt. En stor del av beläggningen på vägnätet, särskilt när det gäller mindre vägar med beläggning, börjar har nått slutet på sin livscykel och beläggningen förfaller med en accelererande fart. På många ställen räcker det inte endast med att lägga ny beläggning, utan det som behövs är en förbättring av vägkonstruktionen.

För att landsvägarna i de österbottniska landskapen ska hållas på ens nuvarande tämligen dåliga nivå, borde varje år ca 480 kilometer väg beläggas i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Att säkra en långsiktig finansiering är viktigt för att vägarna ska hållas på måttlig nivå. Om landsvägsinfrastrukturen är i dåligt skick, belastar det miljön, är till förfång för väganvändarna samt leder till att näringslivets transporter blir långsammare och kostnaderna större.

De billigaste anbuden för beläggningsentreprenaderna sommaren 2020 på NTM-centralen i Södra Österbottens område gavs av Asfalttikallio Oy (norra) och Peab Asfalt (södra), med vilka NTM-centralen har inlett avtalsförhandlingar.

Utöver beläggningsarbetena kommer Peab Asfalt att inleda arbetsentreprenaden med beläggningsreparationer och Cleanosol Oy kommer att fortsätta sin entreprenad med vägmarkeringar.

Beläggningsarbetets tidtabell preciseras senare och det kan också bli ändringar av objekten under sommarens lopp.

Aktuell information om vägarbeten finns i Traffic Management Finland Group Oy:s Trafikläget-tjänst på https://liikennetilanne.tmfg.fi/ .

Bilagor              Karta över beläggningsarbeten

 

Mer information:

 • Anders Östergård
  Direktör
  NTM-centralen i Södra Österbotten
  Tfn 0295 027 766

 

 • Tanja Västi
  Verksamhetsstyrningschef
  NTM-centralen i Södra Österbotten
  Tfn 0295 027 747

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)