Navigeringsmeny

Regional information

  

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

Reparationen av raset på Kyläjokivägen (lv 11436) drar ut på tiden på grund av oförutsedda problem i marken (Nyland)

Vägtrumman på Kyläjokivägen (lv 11436) i Nurmijärvi har rasat. Bron finns i ett område som lätt översvämmas, vilket kan ha orsakat raset. Reparationen av raset pågår men har visat sig vara svårare än väntat, eftersom områdets mark är oförutsägbar.

"Man har varit tvungen att förstärka marken. Dessutom går en elledning vid byggplatsen, vilket begränsar arbetsmetoderna", berättar NTM-centralens underhållsansvariga Tuomo Ratia.

Arbetet har därför gått långsammare än man ursprungligen bedömde. Den rasade trumman kan sannolikt repareras först före utgången av denna vecka.

Det är meningen att byta ut  den andra trumman som är i dåligt skick samtidigt, cirka 200 meter från raset.

"Man kommer åt den här trumman först när den rasade trumman har reparerats, eftersom passagen till platsen sker ovanpå den", konstaterar Ratia.

Det tar också cirka en vecka att reparera den andra trumman. Sålunda öppnas Kyläjokivägen för trafik först 2.10.2020.

Om arbetet blir klart tidigare öppnas vägen genast när arbetet är klart.

En omväg.

Mer information

NTM-centralen, underhållsansvarig Tuomo Ratia, tuomo.ratia(at)ely-keskus.fi