Situation för ansökningar 13.11.2023

  • Mottagna ansökningar 1 061
  • Positiva beslut fattats 986
  • Negativa beslut fattats 60
  • För närvarande behandlas ansökningar som har kommit fram i november 2023.

Mer information

Uppdaterad: 14.11.2023