Situation för ansökningar 31.1.2023

  • Mottagna ansökningar 746
  • Positiva beslut fattats 632
  • Negativa beslut fattats 27
  • För närvarande behandlas ansökningar som har kommit fram i december 2022.

Mer information

Uppdaterad: 03.02.2023