Situation för ansökningar 27.11.2023

  • Mottagna ansökningar 1 074
  • Positiva beslut fattats 1 001
  • Negativa beslut fattats 60
  • För närvarande behandlas ansökningar som har kommit fram i november 2023.

Mer information

Uppdaterad: 29.11.2023