Situation för ansökningar 19.2.2024

  • Mottagna ansökningar 1 117
  • Positiva beslut fattats 1 038
  • Negativa beslut fattats 65
  • För närvarande behandlas ansökningar som har kommit fram i februari 2024.

Mer information

Uppdaterad: 21.02.2024