Situation för ansökningar 15.4.2024

  • Mottagna ansökningar 1 139
  • Positiva beslut fattats 1 061
  • Negativa beslut fattats 69
  • För närvarande behandlas ansökningar som har kommit fram i april 2024.

Mer information

Uppdaterad: 15.04.2024