Situation för ansökningar 19.2.2024

  • Mottagna ansökningar 32 020
  • Positiva beslut fattats 26 617
  • Negativa beslut fattats 3 775
  • För närvarande behandlas ansökningar som har kommit fram i november 2023.

Mer information

Uppdaterad: 21.02.2024