Situation för ansökningar 4.7.2022

  • Mottagna ansökningar 23 314
  • Positiva beslut fattats 13 553
  • Negativa beslut fattats 1 457
  • Hittills har det bundits ca. 53,3 miljoner euro av anslaget.
  • För närvarande behandlas ansökningar som har kommit fram i juli och augusti 2021.

Mer information