Situation för ansökningar 27.11.2023

  • Mottagna ansökningar 31 170
  • Positiva beslut fattats 25 661
  • Negativa beslut fattats 3 638
  • För närvarande behandlas ansökningar som har kommit fram i september 2023.

Mer information

Uppdaterad: 29.11.2023