Situation för ansökningar 16.9.2022

  • Mottagna ansökningar 25 040
  • Positiva beslut fattats 15 141
  • Negativa beslut fattats 1 666
  • För närvarande behandlas ansökningar som har kommit fram i november 2021.

Mer information