Situation för ansökningar 28.6.2022

  • Mottagna ansökningar 23 163
  • Positiva beslut fattats 13 504
  • Negativa beslut fattats 1 431
  • Hittills har det bundits ca. 53,1 miljoner euro av anslaget.
  • För närvarande behandlas ansökningar som har kommit fram i juli och augusti 2021.

Mer information