Situation för ansökningar 6.3.2023

  • Mottagna ansökningar 27 232
  • Positiva beslut fattats 22 089
  • Negativa beslut fattats 2 992
  • För närvarande behandlas ansökningar som har kommit fram i oktober och november 2022.

Mer information

Uppdaterad: 07.03.2023