Navigeringsmeny
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - yksityistieavustukset KES

Yksityistieavustukset

Ojan kaivuuta kaivinkoneella yksityistiellä.

Avustusprosentit vuosille 2023-2025

Joulukuussa 2022 valtioneuvosto antoi yksityistielain asetusmuutoksen, jossa valtionavustuksen avustusprosentteja korotettiin kolmen vuoden ajalle seuraavasti:

  • Tavanomaiset tien parantamiskohteet 50 % -> 70 %
  • Merkittävimmät siltakohteet 75 % -> 85 %
  • Luonnonolosuhteiden aiheuttamat yllättävät korjauskohteet 75 % -> 85 %
  • Lauttapaikka ja vuosittain purettava silta 80 % -> 85 %, vähintään 80 %
  • Talvitie 65 % -> 70 %

Asetus yksityistieasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta on voimassa 1.1.2023–31.12.2025 ja sitä sovelletaan suoraan 8.12.2022 tai sen jälkeen jätettyihin avustushakemuksiin.

Nyt kannattaa aloittaa silta- tai tiehanke

Suomen yksityisteiden avustuksiin myönnettiin vuodelle 2023 määrärahoja 13 miljoonaa euroa ja 10 miljoonaa euroa lisätalousarviosta huoltovarmuuden ja kotimaisen puun saatavuuden varmistamiseksi. Yksityisteille myönnetyt rahat vähenivät 40 miljoonasta 23 miljoonaan euroon. Vaikea tilanne maailmalla vaikuttaa sekä määrärahoihin että hankkeiden kustannuksiin.

Avustusrahoja on kuitenkin seuraavan kolmen vuoden aikana vielä hyvin käytettävissä. Vuosien 2021 - 2023 rahoja on sitomatta runsaasti.

Nyt jos koskaan on aika hakea valtionavustusta sillan uusimiseen tai korjaamiseen, isojen rumpujen vaihtoon tai tien perusparannukseen.

Tiekunnalla on mahdollisuus hakea perusparannusta myös (yksityistien yhteydessä olevaan) metsätiehen. Lisätietoja metsäteiden avustettavuudesta antaa Traficom ja ELY-keskukset.

Avustusprosenttien ollessa historiallisen korkeita, jää tiekuntien omarahoitusosuus pieneksi. Tiekunnalta tulee löytyä omaa rahoitusta tien perusparannuksissa 30 % entisen 50 % sijaan ja siltahankkeissa vain 15 %. Mikäli kunta avustaa, jää omarahoitusosuus vieläkin pienemmäksi.

Avustuksen hakeminen

Vuoden 2021 alussa siirryttiin yksityisteiden valtionavustushakemusten tekoon sähköisessä verkkoasioinnissa. Sähköinen asiointi edellyttää vahvaa tunnistautumista henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Asiointipalvelusta saa ohjeita ja hakemukset liitteineen jäävät sinne talteen.

HUOMIO

Vuoden 2019 yksityistielain muutoksen myötä poistui valtionavustusehto kolmesta vakituisesta asunnosta. Lakimuutoksen vuoksi tukikelpoisia ovat kaikki tiekunnalliset yksityistiet, joiden ajantasaiset tiedot on ilmoitettu (KTJ, Digiroad).

Hakemuksen mukana AINA toimitettavat liitteet:

1. KTJ-OTE ja karttaliite, johon tien vaikutusalueen asutus on merkitty (Maanmittauslaitos MML)

Käyttöoikeusyksikköotteessa on ajantasaiset tiedot mm. tiekunnan nimi, tunnus, toimielimen yhteyshenkilön tiedot, tiekunnan omat säännöt ja luettelo kiinteistöistä, joiden alueella tie kulkee. Ote on tilattavissa MML:n asiakaspalvelusta.

2. AJANTASAINEN DIGIROAD-TOSITE Väyläviraston ylläpitämästä tietojärjestelmästä

3. PÖYTÄKIRJAN OTE tiekunnan kokouksesta (kokouskutsussa omana asiakohtana)

  • jossa on PÄÄTÖS hankkeeseen ryhtymisestä
  • ja PÄÄTÖS, että avustusta haetaan ELY-keskukselta
  • lisäksi PÄÄTÖS otetaanko mahdollinen avustus vastaan
  • sekä VALTUUTETAAN nimetty henkilö asioimaan
  • sähköisessä asiointipalvelussa.

Allekirjoitusoikeuden varmistamiseksi tarvitaan tiedot myös valitusta toimielimestä; nimet ja roolit

4. SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT:

    a) suoritepohjainen kustannusarvio (jaottelu kustannuserittäin)

    b) tarkempi työselite eli sanallinen kertomus, mitä hankkeessa tehdään

    c) suunnitelmakartat; tärkeimmät työvaiheet paaluvälein mm. rummut

    d) tien parannettavasta rakenteesta poikkileikkaus kerrospaksuuksineen

ELY-keskus auttaa tiekuntia avustuskäsittelyssä pyytämällä täydennyksiä hakemukseen, mikäli se on puutteellinen. Käytännössä kustannusarvioltaan alle 10 000 euron (sis. ALV) hankkeita avustetaan harvoin. Tuki on harkinnanvaraista ja se kohdistetaan rakentamiseen verrattavaan parantamiseen, ei yleiseen kunnossapitoon. Avustusta ei voida myöntää jälkikäteen.

Uppdaterad: 03.04.2023