Aluekehittäminen - Pohjois-Karjala

ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu hallituskausikohtaiseen strategiseen tulossopimukseen. Se perustuu ohjaavien hallinnonalojen yhdessä laatimaan strategia-asiakirjaan sekä toiminta-alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin. ELY-keskus toteuttaa siis strategia-asiakirjan kansallisia linjauksia ottaen huomioon oman alueen erityispiirteet ja olosuhteet.

ELY-keskuksen toiminnan vaikuttavuus kohdistuu alueen elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin sekä väestön hyvinvointiin.

Strategiakaudella 2020 – 2023 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen strategiset painotukset ovat

  • Kansainvälisesti vetovoimainen alue
  • Kilpailukykyiset, uudistuvat ja ympäristövastuulliset yritykset
  • Luonnonvaroja kestävästi käyttävä biotalous ja toimiva kiertotalous
  • Työmarkkinoiden toimivuuden ja nuorten työllisyyden parantaminen
  • Sujuvia palveluja tuottava ja digitaalisesti kyvykäs virasto

Maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamiseksi ELY-keskus kehittää monialayrittäjyyttä sekä tukee ja aktivoi erityisesti energia-alan, matkailun ja hyvinvointipalveluiden yritystoimintaa.

Uppdaterad: 24.05.2022