Navigeringsmeny
POK Tehtävät ja toiminta - Maahanmuuttoasiain toimikunta

Pohjois-Karjalan alueellinen maahanmuuttoasiain toimikunta

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on toiminut vuodesta
2013 alkaen alueellinen maahanmuuttoasiain toimikunta. Toimikunnan
asettamismahdollisuus perustuu lakiin kotoutumisen edistämisestä 1386/2010 39§.
Lisäksi toimikunnan asettamisesta on sovittu Itä-Suomen maahanmuuttostrategiassa.

Pohjois-Karjalan alueellisen maahanmuuttoasiaintoimikunnan tehtävät:

  • vaikuttaa maahanmuuttostrategian toteuttamiseen Pohjois-Karjalan alueella
  • ideoida konkreettisia toimenpiteitä alueen kansainvälisen houkuttelevuuden parantamiseksi ja maahanmuuton toimijoiden yhteistyön kehittämiseksi
  • osallistua alueellisen työlupalinjauksen valmisteluun sekä
  • käsitellä muita maahanmuuttoon liittyviä ajankohtaisia aiheita.

Toimikunnassa on ollut jäsenenä maahanmuuttoasioista vastaavia viranomaisia,
koulutusorganisaatioita, yrittäjäjärjestöjä ja kolmannen sektorin edustajia. Toimikunnan kokoonpano perustuu toimijaorganisaatioiden tekemiin jäsenesityksiin.

Kokousmuistiot ja -materiaalit

(pdf, jos ei toisin  mainita)

2022

2021

2020

2019

Uppdaterad: 22.01.2024