Navigeringsmeny
POK Suunnittelu ja seuranta

Suunnittelu ja seuranta - Pohjois-Karjala

Toiminnan suunnittelu ja ohjaus

Aluehallintovirastoilla ja ELY-keskuksilla on yhteinen strategia-asiakirja sekä lisäksi kullakin aluehallintovirastolla ja ELY-keskuksella on yksi tulossopimus. Strategia-asiakirja ja tulossopimukset laaditaan hallituksen toimikaudeksi ja niiden sisältö tarkistetaan tarvittaessa vuosittain ottaen huomioon valtiontalouden kehykset ja valtion talousarvio.

Ensimmäinen uudenlainen aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteinen strategia-asiakirja hyväksyttiin 12.11.2015.

Seuranta

Valtioneuvoston asetuksessa alueiden kehittämisestä säädetään, että kehittämisen seurannassa ja arvioinnissa tulee käyttää mittareita, jotka kuvaavat:

  1. alueiden taloutta ja kilpailukykyä
  2. työmarkkinatilannetta
  3. väestönkehitystä ja hyvinvointia
  4. ympäristön kestävää kehitystä.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraa sekä oman toimintansa tuloksellisuutta että toimintaympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia.

Toimintaympäristön muutokset ja kehityksen suunta vaikuttavat vuosittaiseen strategiseen ja toimintoja koskevaan tulossuunnitteluun. Lisäksi esimerkiksi rahoituksen kohdentamisen muutoksia voidaan tehdä nopeastikin.

Tieto- ja ennakointipalvelu analysoi työmarkkinoiden, toimialojen, aluetalouden, toimintaympäristön ja infra- ja yhdyskuntarakenteen kehitystä sekä ympäristön tilaa. Tietoa käytetään ELY-keskuksen toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä laajemminkin seudullisen ja maakunnallisen kehittämisen ja päätöksenteon tukena.

 

Uppdaterad: 07.10.2020