Navigeringsmeny
POK Talous ja elinkeinoelämä

Talous ja elinkeinoelämä - Pohjois-Karjala

Sivulle on koottu talouden ja elinkeinoelämän kehitystä koskevaa seuranta-, ennakointi- ja tilastomateriaalia.

Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hanke

Pohjois-Karjalan ELY-keskus toteuttaa Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hanketta, jota on rahoitettu Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR). KPMG Oy Ab on hankkeen toimeksiannosta toteuttanut tutkimuksen työvoiman kansainvälisestä liikkuvuudesta ja kansainvälisestä rekrytoinnista Suomessa. Tutkimus koostui kahdesta osa-alueesta. Ensimmäisessä tutkimusosiossa keskityttiin olemassa olevan tilastotiedon teoreettiseen tarkasteluun työvoiman liikkuvuudesta EU/ETA -alueelta Suomeen. Toinen tutkimusosio tehtiin haastattelu- ja kyselytutkimuksena ulkomailta työntekijöitä rekrytoineille Suomessa toimiville työnantajille. Tutkimuksen julkistamistilaisuus oli toukokuussa 2021. Ohessa liitteenä tutkimusraportti sekä yhteenveto tutkimuksesta.

Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hanke päättyi 31.12.2021.

Tilastot, katsaukset

Uppdaterad: 05.07.2023