Navigeringsmeny
PIR Tehtävät ja toiminta

Tehtävät ja toiminta - Pirkanmaa

Pirkanmaan ELY-keskus on asiakas- ja kansalaislähtöinen, osaava ja luotettava alueellinen kehittäjä- ja palveluorganisaatio. Vastuullisena viranomaisena ELY-keskus tuntee toimintaympäristönsä haasteet ja mahdollisuudet. ELY-keskus tuottaa lisäarvoa ja on sidosryhmien arvostama, luotettava kumppani. ELY-keskus on ammattimaisesti johdettu, osaava ja tehokas toimija sekä hyvä työnantaja, jonka osaava henkilöstö voi hyvin. ELY-keskus toteuttaa valtionhallinnon alueellisia tehtäviä ja sitä velvoittaa Suomen lainsäädäntö.

Tehtävät

Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

 • Teiden kunnossapito
 • Tiehankkeet
 • Liikenteen lupa-asiat
 • Joukkoliikenne
 • Liikenneturvallisuus
 • Alueiden käyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus

Yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen

 • Yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • Maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • Työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys
 • Osaaminen ja kulttuuri
 • Maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Energiatehokas ja ekologinen Pirkanmaa

 • Ympäristönsuojelu
 • Kulttuuriympäristön hoito
 • Luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • Vesivarojen käyttö ja hoito
 • Ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietoisuuden edistäminen

Visio

Ohjaamme Pirkanmaan kestävää ja älykästä kasvua.

Arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Asiantuntijuus
 • Yhteistyö

Toiminta-alue, kunnat

 • Akaa
 • Hämeenkyrö
 • Ikaalinen
 • Juupajoki
 • Kangasala
 • Kihniö
 • Kuhmoinen
 • Lempäälä
 • Mänttä-Vilppula
 • Nokia
 • Orivesi
 • Parkano
 • Pirkkala
 • Punkalaidun
 • Pälkäne
 • Ruovesi
 • Sastamala
 • Tampere
 • Urjala
 • Valkeakoski
 • Vesilahti
 • Virrat
 • Ylöjärvi

Koko Suomen osalta Ahvenanmaata lukuunottamatta Pirkanmaan ELY-keskus

Muut toimialueen rajat ylittävät tehtävät

 • Pirkanmaan ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi Keski-Suomen ELY-keskuksen toimialueen maahanmuuttajien kotoutumisesta annetussa laissa (10386/2010) määrätyt tehtävät.
 • Pirkanmaan ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskusten toimialueilla julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) nojalla maksettavien palkkatukien, starttirahojen ja lisätukien maksatus- ja takaisinperintäasiat sekä valtion virastolle tai laitokselle osoitetun määrärahan käytön seurantatehtävät ja kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) nojalla maksettavien valtion korvausten myöntämistä, maksamista ja takaisinperintää koskevat tehtävät.
 • Uudenmaan ELY-keskus hoitaa keskitetysti palkkaturvan toimeenpanoon liittyvät tehtävät.
 • Pohjois-Savon ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi kalatalouteen ja yleiseen kalatalousedun valvontaan liittyvät tehtävät myös Pirkanmaan alueella.
 • Kainuun ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi patoturvallisuuden viranomais- ja kaivospatojen asiantuntijatehtäviä myös muiden ELY-keskusten toimialueilla.
 • Keski-Suomen ELY-keskus tekee Pirkanmaan ELY-keskuksen EU:n rakennerahastohankkeiden hanke- ja maksatuspäätökset.

Uppdaterad: 19.04.2023