Navigeringsmeny
PIR Tiehankkeet

Tiehankkeet - Pirkanmaa

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa Pirkanmaalla alueellisina toteutettavista perustienpidon tieinvestoinneista ja niiden suunnittelusta. 

Väylävirasto vastaa isojen rakentamishankkeiden toteuttamisesta. Niistä päättää eduskunta.  Ne nimetään erikseen valtion talousarviossa.

Pirkanmaan ELY-keskuksen tiehankesivut ovat vuoden 2019 alussa siirtyneet Väyläviraston tiehankesivujen alustalle.

Pirkanmaan merkittävimmät pienet liikenteen parantamisinvestointihankkeet, jotka suunnitelmavalmiuden puolesta olisivat käynnistettävissä vuonna 2020.

Suunnitteluhankkeet Pirkanmaa   

Rakenteilla olevat tiehankkeet Pirkanmaa  

Uppdaterad: 24.08.2023