Navigeringsmeny
PIR Projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet - Pirkanmaa

Pirkanmaan ELY-keskuksen toteuttamat hankkeet ovat tällä sivulla. Pirkanmaan tiehankkeet ja MAL-hankkeet löytyvät vasemmalla omien otsikoiden alla. ELY-keskuksen kautta rahoitetut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeet ovat nähtävissä Rakennerahastotietopalvelussa.

Pirkanmaan ELY-keskus toteuttaa itse seuraavia ESR-hankkeita:

Vipuvoimaa EU:lta logo, Euroopan sosiaalirahaston lipputunnus, Työ- ja elinkeinomisteriön logo ja TE-palvelujen logo.

Kohti osatyökykyisten työllistymisen palvelumalleja

Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimassa valtakunnallisessa hankkeessa rakennetaan vaihtoehtoisia osatyökykyisten palvelumalleja pilotoitavaksi osana TE-palveluja.

  1. Toiminta aloitetaan rakentamalla valtakunnallinen kehittämiskumppanuusverkosto TE-toimistojen, Kelan ja muiden kuntoutustoimijoiden kanssa. Ensimmäinen vaihe päättyi 31.7.2016.
  2. Pilotointivaiheessa TE-toimistojen työkykykoordinaattoreille vastuutetaan osatyökyisten työllistymisen palveluprosessin koordinointi alueellisesti. Toinen vaihe toteutetaan 1.8.2016–31.7.2019.

Hankkeen koordinaatiovastuu siirtyi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen 1.9.2016 alkaen.

Lisätietoja:

  • Projektipäällikkö Päivi Pihlavuori ja projektikoordinaattori Jaana Niemi
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
     

PIIRU - Muutoksen ennakointia

Piiru-hanke auttaa pk-yrityksiä ja yritysten henkilöstöä sopeutumaan ja varautumaan muutoksiin jo piirun verran aikaisemmin ennen kuin yrityksissä ajaudutaan irtisanomis- tai lomautustilanteisiin. Hankkeessa luodaan uusia keinoja haasteellisissa tilanteissa olevien yritysten, yrittäjien ja yritysten henkilöstön tukemiseksi.

Yritysten tukeminen toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan julkisia yrityspalveluja tuottavien tahojen kanssa ja käytännössä yrityksille räätälöidään kehittämis- ja koulutuspaketteja. Tavoitteena on saada yritykset takaisin kasvu-uralle ja vahvistaa yritysten kykyä ennakoida ja sopeutua markkinoiden muutoksiin.

Lisäksi kehitetään irtisanomis- ja lomautumisvaiheeseen joutuneille yrityksille ja yritysten henkilöstölle entistä aikaisemmin toteutettava keinoja turvata henkilöstön uudelleentyöllistyminen.

Hankkeen tavoitteena on myös uusien kilpailukykyisten yritysverkostojen synnyttäminen ja kehittäminen. Tavoitteena on saada aikaa yritysverkostoille uutta liiketoimintaa kehittämällä verkostoa, verkoston yrityksiä ja niiden henkilöstön osaamista. Hankkeen palveluissa pyritään tunnistamaan verkostoyritysten ydinkyvykkyydet, joiden avulla voidaan verkoston avulla luoda uutta liiketoimintaa.

Hankkeen painopisteenä teknologiateollisuuden yritykset, mutta verkostoituneena toimitaan myös muilla toimialoilla. Hanke tuottaa myös toimialalle ja yritykselle kohdennettua ennakointitietoa yritysten ja niiden henkilöstön sekä yhteistyöverkoston käyttöön. Ennakointitiedolla tuetaan yritysten uudistumista sekä tuetaan tarvittaessa yritysten henkilöstön nopeaa uudelleen sijoittumista.

Lisätietoja:
projektikoordinaattori Mia Häkkinen ja projektikoordinaattori Harri Katajisto
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

KIITO-hanke

KIITO on Euroopan sosiaalirahaston (Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus) rahoittama hanke, joka toteutetaan 1.9.2016 – 31.8.2019. Muita rahoittajia ovat Tampereen kaupunki ja Mänttä-Vilppulan kaupunki.

KIITO-hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda uusi työssä kotoutumisen malli, jossa edistetään maahanmuuttajan nopeampaa työllistymistä ja tuetaan hänen kotoutumistaan.

KIITO-hankkeessa kartoitetaan osallistujien ammatillista osaamista työvoimaa vaativille aloille. Osallistuja saa tukea tehtäväkohtaisen osaamisen ja työssä tarvittavan kielitaidon kehittymiseen. Oppimisympäristöinä toimivat työpaikat ja työpajat.

KIITO-hankkeen kohderyhmää ovat pääsääntöisesti kotoutumisvaiheessa olevat maahanmuuttajat. Hankkeen osallistujiksi lasketaan myös yrityksissä toimivat työpaikkaohjaajat. Mukaan haetaan työnantajia, joilla on rekrytointitarve.

KIITO-hankkeen päätoteuttaja on Tampereen aikuiskoulutuskeskus. Pirkanmaan ELY-keskus vastaa ns. KIITO-rinnakkaishankkeesta, jonka kautta rahoitetaan hankkeen puitteissa järjestettävät työvoimapoliittiset toimenpiteet (työvoimakoulutus, valmennus ja palkkatuki). Hankkeen työvoimakoulutuksen toteuttaa Tampereen aikuiskoulutuskeskus ja valmennuksen Siltavalmennus.

ta kontakt

Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)

Chatservicen är öppen mån-fre kl.12-16.

0295 020 600 kundservice mån-fre, kl.  9 - 16, rådgivning och respons (lna/mta)

E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Om du ringer från fast telefon betalar du lokalnätsavgift (lna) och från mobil mobiltelefonavgift (mta).

PIR Projektit ja hankkeet - linkit Oikopolut