Mainonta maantien varrella 

Ajankohtaista

Liikenne- ja viestintävirasto on päivittänyt määräyksen tienvarsimainonnasta ja ilmoittelusta 7.11.2019.

 

Tienvarsimainos

Ennen maantienkäyttäjälle suunnatun mainoksen sijoittamista pitää tehdä ELY-keskukselle ilmoitus ja saada salliva päätös, jos mainoksen sijoituspaikka on asemakaavoitetun alueen ulkopuolella. 

Ilmoituksen käsittelyaika on enintään 30 päivää. Salliva päätös mainoksen sijoittamisesta maksaa 320 euroa ja kielteinen päätös 50 euroa. Päätöksen voimassaoloaika on enintään 10 vuotta.

Ilmoituksen jättäminen onnistuu parhaiten sähköisessä asointipalvelussa. Sähköinen asiointi vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Vaihtoehtoinen asointitapa (ei vaadi tunnistautumista)

Ilmoitukseen tarvittavat liitteet

1) kartta, josta ilmenee mainoksen suunniteltu sijaintipaikka, mainoslaitteen etäisyys maantiestä sekä sijoittuminen ja suuntaus maantiehen nähden;

2) sanallinen kuvaus mainoksen ominaisuuksista (esimerkiksi materiaali, koko, valaistus); jos  kyseessä on vaihtuvanäyttöinen mainoslaite, mainosten vaihtumisväli ja vaihtumistapa;

3) selvitys maanomistajan tai -haltijan suostumuksesta mainoksen sijoittamiseen maalleen;  ja

4) selvitys siitä, mitä reittiä mainokselle kuljetaan huoltotoimenpiteitä varten

Salliva päätös mainoksen sijoittamisesta voidaan antaa, jos ei vaaranna liikenneturvallisuutta, ei aiheuta haittaa tienpidolle ja että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. Lisäksi mainoksen sijoituspaikan ja ulkoasun tulee täyttää Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä määräyksessä asetetut vaatimukset.

TIETOA ALUEELTA

Mainonta maantien varrella 

Ajankohtaista

Liikenne- ja viestintävirasto on päivittänyt määräyksen tienvarsimainonnasta ja ilmoittelusta 7.11.2019.

 

Tienvarsimainos

Ennen maantienkäyttäjälle suunnatun mainoksen sijoittamista pitää tehdä ELY-keskukselle ilmoitus ja saada salliva päätös, jos mainoksen sijoituspaikka on asemakaavoitetun alueen ulkopuolella. 

Ilmoituksen käsittelyaika on enintään 30 päivää. Salliva päätös mainoksen sijoittamisesta maksaa 320 euroa ja kielteinen päätös 50 euroa. Päätöksen voimassaoloaika on enintään 10 vuotta.

Ilmoituksen jättäminen onnistuu parhaiten sähköisessä asointipalvelussa. Sähköinen asiointi vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Vaihtoehtoinen asointitapa (ei vaadi tunnistautumista)

Ilmoitukseen tarvittavat liitteet

1) kartta, josta ilmenee mainoksen suunniteltu sijaintipaikka, mainoslaitteen etäisyys maantiestä sekä sijoittuminen ja suuntaus maantiehen nähden;

2) sanallinen kuvaus mainoksen ominaisuuksista (esimerkiksi materiaali, koko, valaistus); jos  kyseessä on vaihtuvanäyttöinen mainoslaite, mainosten vaihtumisväli ja vaihtumistapa;

3) selvitys maanomistajan tai -haltijan suostumuksesta mainoksen sijoittamiseen maalleen;  ja

4) selvitys siitä, mitä reittiä mainokselle kuljetaan huoltotoimenpiteitä varten

Salliva päätös mainoksen sijoittamisesta voidaan antaa, jos ei vaaranna liikenneturvallisuutta, ei aiheuta haittaa tienpidolle ja että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. Lisäksi mainoksen sijoituspaikan ja ulkoasun tulee täyttää Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä määräyksessä asetetut vaatimukset.


Päivitetty