Navigeringsmeny
KAS Tehtävät ja toiminta - Korona-tietoa yrityksille

Tietoa yrityksille koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa, päivitetty 18.12.2020 (Kaakkois-Suomi)

Koronavirusepidemian aiheuttamat valtion tukitoimet yrityksille, viljelijöille ja työnhakijoille

Hallitus pyrkii eri toimenpiteillä turvaamaan sen, että yritykset pystyvät jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruskriisin jälkeen. Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut päivittyvän sivun, josta löytyy ajantasainen tieto kaikista valtion tukimuodoista yrityksille: 

Kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista 7.7.2020 lähtien

Tulossa on uusi kustannustuki kaikille yrityksille ja sen myötä ELY-keskuksen ja Business Finlandin kehittämisluonteiset tuet päättyvät 8.6.2020.

Ravitsemisyritysten koronatuki avautunut 5.6.2020

Ravitsemisyritykset voivat saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen sekä hyvitystä toiminnan rajoittamisesta. Tuen ja hyvityksen maksamisesta vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Ravintoloiden tuen mallissa on kaksi toisiaan täydentävää osaa. Toinen osa tukee yrityksiä työllistämisessä, ja toisella osalla hyvitetään toiminnan rajoituksia ja tuetaan yrityksiä joustamattomien kustannusten hoitamisessa. Tuen ja hyvityksen määrät ovat yrityskohtaisia. Ravitsemisliikkeiden koko ja liiketoiminnan laajuus alalla vaihtelevat paljon.

Yritysten, jotka saavat hyvitystä joukkomaksatuksella, ei tarvitse hakea sitä erikseen. Hyvityksen määrä lasketaan Verohallinnolta saatavien tietojen perusteella. KEHA-keskuksen sivuilta voi tarkistaa, kuuluuko yritys joukkomaksatuksen piiriin.

ELY-keskusten koronarahoitus yrityksille (tilanneanalyysi ja kehittämisavustus) - haku on päättynyt 8.6.2020, maksatusta voi hakea edelleen

Avustuksen maksaminen

Avustuksesta maksetaan ennakkoa avustuspäätöksen yhteydessä enintään 70 %, mikäli hakija on hakemuksessa hakenut ennakkomaksua. Loppuerä avustuksesta haetaan maksuun erillisellä sähköisellä maksatushakemuksella rahoituspäätöksessä määritetyn ajan kuluessa. Maksatushakemus jätetään pelkästään sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa.

Tutustu maksatuksen muistilistaan ja maksatuksen hakuohjeisiin, ennen kuin aloitat maksatushakemuksen täyttämisen! Ennen maksatushakemuksen lähettämistä tarkista, että hakemuksessa ilmoittamasi tiedot ovat oikein! Hakemuksen lähettämisen jälkeen et pääse enää täydentämään hakemusta vaan hakemus voidaan palauttaa täydennettäväksi ainoastaan ELY-keskuksen kautta.

Tilanneanalyysiin myönnetyn avustuksen loppuerän maksatushakemuksen yhteydessä tulee selvittää tilanneanalyysin vaikutukset yrityksen toimintaan. Koska tilanneanalyysi perustuu laskennallisiin kustannuksiin, maksatushakemuksessa ei tarvitse esittää syntyneitä kustannuksia.

Kehittämistoimenpiteitä koskevan avustuksen loppuerää koskevassa maksatushakemuksessa tulee esittää kehittämishankkeessa syntyneet tosiasialliset kustannukset sekä selvittää kehittämishankkeessa tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikutukset yrityksen toimintaan. Lisäksi kehittämistoimenpide -hankkeissa tulee maksatushakemukseen aina liittää ote projektikohtaisesta kirjanpidosta, josta selviää avustuksen piiriin esitettävät menot.

On huomattava, että sekä tilanneanalyysia että kehittämistoimenpiteitä koskevan loppuerän maksatuksen yhteydessä huomioidaan saatu ennakkomaksu.

HUOM! Maksatushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja niiden käsittelyaika riippuu saapuneiden maksatushakemusten määrästä.

Poikkeusrahoitus maaseudun yrityksille

Osa yllä mainituista tuista ei koske maaseudun ja kalatalouden yrityksiä ja sen vuoksi maa- ja metsätalousministeriö on laatinut tälle kohderyhmälle omat tukimuodot. Lue lisää:

Lisätiedot maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon tuista: 

Lisätiedot kalatalouden väliaikaisista tuista:

Lisätietoja:

Kehittämispalvelut kaikille yrittäjille

Yritysten käytettävissä ovat myös toiminnan arviointiin ja suunnitteluun ELY-keskusten yritysten kehittämispalvelut. Analyysi- ja Konsultointipalvelujen päivähinta on 30 euroa + alv. Lue lisää: 

Poikkeusrahoitus yksinyrittäjille

Rahoitusta haetaan YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta, lue lisää:

Yksinyrittäjät voivat hakea väliaikaisesti myös työttömyysturvaa, lue lisää:

Työ- ja elinkeinoministeriö on tarkentanut yksinyrittäjien koronatukeen liittyvää ohjeistusta, lue lisää:

Lisätietoa

  • Yritys-Suomen puhelinpalvelu (arkisin klo 9.00-16.15) puh. 0295 020 500
  • Talousapu-neuvontapalvelu (arkisin klo 9.00-16.00) puh. 0295 024 880 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen henkilöstö palvelee etänä toistaiseksi

​​​​​​​Kaakkois-Suomen ELY-keskus noudattaa hallituksen linjauksia ja viranomaisten antamia ohjeita. Turvaamme asiakaspalvelun ja asiakkaiden turvallisen asioimisen kaikissa oloissa. Meille on tärkeää toimia vastuullisesti ja siten, että omalta osaltamme ennaltaehkäisemme koronaviruksen leviämistä, suojaamme väestöä sekä turvaamme yhteiskunnan ja talouselämän toimintaa.

​​​​​​​Yhteydenotot asiantuntijoihimme kannattaa jatkossakin tehdä joko puhelimitse tai sähköpostilla. Puhelinvaihteemme palvelee numerossa 0295 029 000. Salpakeskuksen aulapalvelu Kouvolassa toimii osoitteessa Salpausselänkatu 22 arkipäivisin klo 8.00–16.15. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kirjaamon sähköposti on kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi.  ​​​​​​​

Lue lisää:​​​​​​​ ​​​​​​​

Koronaviruksen vaikutukset työllisyystilanteeseen  

Koronavirustilanne näkyy TE-toimistoihin saapuneissa yritysten yt-neuvotteluilmoituksissa sekä työttömiksi työnhakijoiksi lomautettuna tai muusta syystä ilmoittautuneiden määrissä. Luvut on kerätty TE-toimistoilta ja ne ovat suuntaa antavia, ja tilanteen kehitystä seurataan verkkosivulla:

Yrittäjän tulee ilmoittaa eteen tulevista lomautuksista ja yt-menettelyistä TE-palveluihin. Lue lisää:

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, johtaja Satu Mäkelä, elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue, p. 0295 029 147, satu.m.makela@ely-keskus.fi.

Kooste Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tiedotteista, ohjeista ja uutisista

Ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset (ELY-keskus ja ministeriöt, Ruokavirasto ja Valtiokonttori):