Navigeringsmeny
ESA Projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet - Etelä-Savo

Tälle sivulle on koottu vireillä olevat projektit ja hankkeet.

Vesiliiketoiminta kasvualaksi

Ohjelma edistää julkisilla varoilla tuotetun tiedon ja innovaatioiden hyödyntämistä vesihuoltolaitoksissa ja kaupallisessa liiketoiminnassa sekä yritysten kansainvälistymisessä. Hankkeen toteutusaika: 2.11.2020-31.12.2022.

KaavaDigi -hanke

KaavaDigi-hanke edistää rakennetun ympäristön tiedon digitaalisuutta Etelä-Savossa. 
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2020 - 31.12.2023.

Kasvupalveluista elinvoimaa Etelä-Savoon

Kasvupalveluista elinvoimaa Etelä-Savoon -hanke tukee työvoima- ja yrityspalvelujen uudistusta ja toimeenpanoa sekä siihen liittyvän osaamisen kehittymistä Etelä-Savon keskeisille toimijoille. Hankkeen toteutusaika: 1.6.2019-31.8.2022.

Hiilineutraali Etelä-Savo

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Etelä-Savon maakunnan eri toimijoiden yhteinen tahtotila ja arvopohja niistä keinoista ja tavoitteista, joilla siirrytään kohti kestävää ja vähähiilistä taloutta. Uusimman tutkimustiedon pohjalta laaditaan maakunnallinen ilmastotiekartta, joka sisältää toimintasuunnitelman vähähiilisyyden saavuttamiseksi  sekä toimintamallin toimeenpanoon ja seurantaan. Hankkeen toteutusaika 1.9.2021-31.12.2022

Yhteinen saimaannorppamme - LIFE

Etelä-Savon ELY-keskus on mukana Yhteinen saimaannorppamme - LIFE -projektissa. Projektin aikana parannamme tietoisuutta saimaannorpan suojelusta ja pyrimme lisäämään suojelutoimien hyväksyntää. Projektin kokonaisbudjetti on 7,1 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 5,3 miljoonaa euroa. Toteutus vuosina 2020–2025.

 

Uppdaterad: 03.02.2022