Navigeringsmeny
ESA Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta

Etelä-Savon ELO-johtoryhmä

Etelä-Savon ELO-johtoryhmän tehtävänä maakunnallisesti on

  • uudistaa ja panna täytäntöön maakuntaan elinikäisen oppimisen ja ohjauksen sekä nuorisotakuun strategiset tavoitteet vuosiksi 2017 – 2022,
  • suunnata sekä nuorille että kaikenikäisille tarkoitettua Ohjaamo-toimintaa,
  • suunnata oppimista, ohjausta ja nuorisotakuuta edistäviä hankkeita,
  • viitoittaa ohjauspalvelujen arviointia ja arvioida ohjauksen järjestelyjen laatua palvelujen kehittämiseksi,
  • jäsentää suunnat ohjauksen yhteisiin käytännön järjestelyihin koko maakunnassa ja
  • suunnata esimerkiksi lisä- ja täydennyskoulutusta ja muita yhteisiä tapahtumia, joilla syvennetään ja täydennetään oppimisen, ohjauksen ja nuorten ohjauksen ja osallisuuden taitoja.

Etelä-Savon ELO-johtoryhmän materiaalit löytyvät Elinikäinen oppiminen ja nuoristotakuu -sivulta.

Nuorisotakuu on Etelä-Savossa osa ELO-toimintaa ja siksi myös ELO-johtoryhmän tehtävää. Vuosien 2017 - 2022 maakunnalliset strategiset ELO-tavoitteet, jotka sisältävät nuorisotakuun, on julkistettu luonnoksena. Luonnoksessa on myös arviointiosuus, joka on kolmiportainen tasokuvaus esimerkkeineen. ELO tarkoittaa tässä yhteydessä elinikäistä oppimista ja ohjausta ja sisältää myös jatkuvan oppimisen.

Uppdaterad: 16.05.2022