Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
Liikenne-luvat-opasteet-mainonta tien varrella-ingressi

Mainonta ja ilmoittelu maantien varrella 

Ennen maantien käyttäjille suunnatun mainoksen tai ilmoituksen sijoittamista tulee perehtyä tienvarsimainontaa koskeviin säädöksiin. Mainoksen sijoittaminen voi edellyttää ilmoituksen tekemisen ja sallivan päätöksen (pysyvä tienvarsimainos), määräyksen noudattamisen, lausunnon pyytämisen ja/tai luvan hakemisen.

Kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muun niihin rinnastettavan ei-kaupallisen tilaisuuden taikka yhteiskunnallisen, poliittisen tai muun aatteellisen tilaisuuden opastus voidaan toteuttaa tilapäisellä ilmoituksella, jonka ulkoasua ja käyttöä määrää Traficomin Määräys tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta.

Rakennuksessa tai sen läheisyydessä voi asemakaavoitetun alueen ulkopuolella mainostaa paikalla harjoitettavaa toimintaa noudattamalla Liikenne- ja viestintäviraston antaman määräyksen lukua 4.

Tilapäinen opastusmerkki (G42) on tieliikennelain mukainen opastusmerkki, jolla voidaan viitoittaa kestoltaan rajatut, yleensä parin päivän ja pisimmillään joitain viikkoja kestävät kaupalliset yleisötapahtumat, joita ei voida viitoittaa muilla opastusmerkeillä.  Edellä mainittuja tapahtumia voivat olla esimerkiksi tilapäinen myyntitoiminta (marjojen myynti, kesäkahvila), kiertävä sirkus, kesäteatteri, messut.

Tilapäisen opastusmerkin sijoittamiseen tarvitaan ELY-keskuksen lupa. 

Pysyvä tienvarsimainos

Pysyväisluontoisella tienvarsimainoksella tarkoitetaan tien varteen kiinteään rakennelmaan tai laitteeseen sijoitettua mainosta, ilmoitusta, julistetta, jonka kuva- tai tekstimuotoinen informaatio on tarkoitettu pääasiallisesti tienkäyttäjien nähtäväksi.

Jos maantien käyttäjille suunnatun mainoksen sijoituspaikka on asemakaavoitetun alueen ulkopuolella, tulee  Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvasta mainoksesta (pysyvä tienvarsimainos) ennen mainoksen sijoittamista tehdä ELY-keskukselle ilmoitus ja saada salliva päätös.

Ilmoituksen käsittelyaika on enintään 30 päivää. Salliva päätös mainoksen sijoittamisesta maksaa 320 euroa ja kielteinen päätös 55 euroa. Päätöksen voimassaoloaika on enintään 10 vuotta.

Käytä asiointiin sähköistä asiointipalvelua. Jokaisesta mainoksesta pitää tehdä oma ilmoitus. Sähköinen asiointi vaatii tunnistautumisen Suomi.fi palvelussa pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Mainoksesta ja mainoslaitteen sijoittamisesta  

Salliva päätös mainoksen sijoittamisesta voidaan antaa, jos mainos ei vaaranna liikenneturvallisuutta, ei aiheuta haittaa tienpidolle ja että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. Lisäksi mainoksen sijoituspaikan ja ulkoasun tulee täyttää tienvarsimainonnasta ja –ilmoittelusta annetun määräyksen asettamat vaatimukset.

Mainoksen sijoittamisessa tulee myös ottaa huomioon, että rakentamista maantien suoja-alueella on rajoitettu. Laite tai rakennelma, johon mainos sijoitetaan, tulee ensisijaisesti sijoittaa maantien suoja-alueen ulkopuolelle.

Ajankohtaista

​​​​​​Muutoksia ilmoituksen tekemiseen vuoden 2022 alusta lähtien

Sähköisen ilmoituslomakkeen käyttö on loppunut. Vuoden 2022 alusta lähtien on siirrytty käyttämään sähköistä asiointipalvelua. 

Sähköiseen asiointipalveluun pääset kirjautumaan osoitteessa https://sa.tienpidonluvat.ahtp.fi/

Ilmoitukseen tarvittavat liitteet

1) kartta, josta ilmenee mainoksen suunniteltu sijaintipaikka, mainoslaitteen etäisyys maantien ajoradan keskilinjasta tai, jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta sekä sijoittuminen ja suuntaus maantiehen nähden;

2) sanallinen kuvaus mainoksen ominaisuuksista (esimerkiksi materiaali, koko, valaistus); jos  kyseessä on vaihtuvanäyttöinen mainoslaite, mainosten vaihtumisväli ja vaihtumistapa;

3) selvitys maanomistajan tai -haltijan suostumuksesta mainoksen sijoittamiseen maalleen;  ja

4) selvitys siitä, mitä reittiä mainokselle kuljetaan huoltotoimenpiteitä varten

5) paikalliselta ELY-keskukselta haettu naapurinkuulemislausunto, jos mainoslaitteen sijoituspaikka on maantien suoja-alueella

Jos maantien käyttäjille suunnatun mainoksen sijoituspaikka on asemakaavoitetulla alueella, tulee ELY-keskusta kuulla naapurina

Ennen mainostoimenpideluvan myöntämistä tulee pyytää lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta. Lausunnon voi pyytää toimenpidelupaa käsittelevä kunta tai mainoslaitteen sijoittaja. ELY-keskus arvioi mainostelineen sijoituspaikkaa ja mainoksen ulkoasua liikenneturvallisuuden näkökulmasta ja lausuu asiasta naapurina maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Lausuntopyynnön voi lähettää joko sähköpostilla [email protected] tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere.

Lausuntopyyntöön tulee aina liittää:

  • voimassa oleva tarkin kaavaote (asemakaava, ranta-asemakaava, osayleiskaava, yleiskaava) ja kaavamääräykset

  • yleiskartta (1:1000, 1:2000), josta selviää tontin sijoittuminen sekä mainoslaitteen sijoittuminen ja suuntaus maantiehen nähden

  • kuva tai kuvaus mainoksen ominaisuuksista (esimerkiksi materiaali, koko, valaistus)

  • jos kyseessä on vaihtuvanäyttöinen mainoslaite, mainosten vaihtumisväli ja - tapa


Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

  • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
  • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-15 (pvm/mpm)
  • Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)
  • Somessa: Instagram | Facebook | Viestipalvelu X

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Päivitetty: 14.03.2024