Navigointivalikko
Kehittämishankkeet - ingressi

Maaseudun kehittämishankkeet

Maaseudun hanketukien avulla tehdään maaseudusta parempi paikka asua, elää ja yrittää.

 • Onko sinulla hankeidea, jonka avulla kehitetään alueen kilpailukykyä tai uusi idea, jolla parantaisit oman seutusi viihtyvyyttä?
 • Onko sinulla hankeidea elintarvikeketjun kehittämiseksi?
 • Toisiko hankeideasi tutkittua tietoa käytäntöön ja uusia menetelmiä?
 • Onko sinulla yritysryhmäidea, jossa voit yhdessä yritysten kanssa kehittää toimintaasi yhteisesti ja yrityskohtaisesti?

Maaseuturahastosta voi löytyä apua, jos haluat parantaa kotikyläsi laajakaistayhteyksiä tai kehittää siellä tarjottavia palveluja, lisätä alueen harrastusmahdollisuuksia, kunnostaa kulttuuri- tai luontokohteen tai vahvistaa verkkoyhteyksiä. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet mahdollistavat muun muassa maaseudun asukkaiden ja yritysten kouluttamista tai uusien tuotantomenetelmien esittelyä.

Rahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa. Aloittaa kannattaa kuitenkin ottamalla yhteyttä oman alueen ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään.

Maaseudun hanketukien haut

Maaseudun hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–2027 ovat avautuneet.

Nyt haettavista hanketuista on avautunut yhteisöjen investoinnit, koulutus- ja tiedonvälityshankkeet sekä valtaosa yhteistyöhankkeista mukaan lukien viljelijä- ja yritysryhmähankkeet sekä valmisteluraha. Loput hanketuista tulevat hakuun syksyllä 2023. Silloin käynnistyvät esimerkiksi laajakaistahankkeiden, pienhankkeiden ja Leader-ryhmien kautta haettavien alueiden välisten hankkeiden haut.

Lisätietoa tuenhakijalle hanketuista (ruokavirasto.fi).

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:


Alueellista tietoa


ALUEELLISET LINKIT

 

Maaseudun kehittämishankkeet - Uusimaa

In English: Rural Development Projects - Uusimaa

Ajankohtaista kehittämishankkeista:

Muiden rahoitusmuotojen ajankohtaiset (valitse kullakin sivulla aluevalinnasta Uusimaa):

Maaseudun kehittämishankkeet

Maaseuturahoituksen tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa ja lisätä maaseudun elinkeinotoimintaa, parantaa maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittää niiden kilpailukykyä sekä kehittää maaseutua asuin- ja toimintaympäristönä asukkaiden ja toimijoiden hyvinvoinnin sekä toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. Tukea voidaan myöntää toimintaan, jonka tavoitteena on vahvistaa maaseutualueiden sosioekonomista rakennetta, edistää älykästä, kestävää ja monipuolista maatalousalaa sekä edistää ympäristönhoitoa ja ilmastotoimia. Hanke voi olla paikallisesti, alueellisesti, alueiden välisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti toteutettava.Toimenpiteen tai siitä saatavan hyödyn on kohdistuttava maaseutualueelle.

Kehittämishanketukea voidaan myöntää julkis- tai yksityisoikeudellisille yhteisölle, kuten oppilaitokselle, järjestölle, yhdistykselle tai osuuskunnalle. Hakijalla tulee olla riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen. Tukea voidaan myöntää vain toimenpiteeseen, joka on järjestetty hakijan tavanomaisesta toiminnasta erillisen hankkeen muotoon. Hakijalla on oltava hankesuunnitelma.

Rahoitettavien hankkeiden valinnassa huomioidaan Uudenmaan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman sisältämät keskeiset painopisteet

Kehittämishanketukea ELY-keskuksesta on mahdollista hakea. Linkistä pääset lukemaan kyseistä tuesta tarkemmin Ruokaviraston sivuilta.

1. Yhteistyöhankkeisiin

2. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeisiin

3. Investointeihin

4. Valmisteluraha

Yritys- tai viljelijäryhmähankkeen, tuottajaorganisaatiohankkeen, EIP-hankkeen tai Älykkäät kylät -hankkeen valmisteluun on mahdollista hakea valmistelurahaa. Lue lisää valmistelurahasta (linkki).

Kehittämishankkeiden tukitasot

Kehittämishankkeita rahoitetaan rahoituskaudella 2023–2027 EU:n maaseuturahoituksen kautta.

Julkisen rahoituksen määrä voi olla 40–100 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Ennen tuen hakemista on hyvä tarkastaa, kuinka paljon suunniteltu hanke voi saada avustusta ja kuinka paljon tarvitaan yksityistä rahoitusta ja/tai muuta julkista rahoitusta. Tarkista tukitasot kunkin tukimuodon kohdalta.

Kehittämishanketuen hakeminen

Mistä tukea haetaan? - ELY-keskus vai Leader?

ELY-keskus priorisoi ruokahuollon, energiaomavaraisuuden ja ilmastokysymysten edistämistä tukevia hankkeita ja suosii alueellisesti tai teemallisesti laajempia kehittämishankekokonaisuuksia, jotka toteutetaan yhteistoiminnassa useiden toteuttajatahojen kanssa. Pelkästään, suoraan maaseudun asukkaille suunnattuja toimia, rahoitetaan pääsääntöisesti Leader-ryhmien kautta.

Hakijoita kannustetaan myös tekemään yhteistyötä muiden ELY-keskusalueiden toimijoiden kanssa ja toteuttamaan alueiden välisiä hankkeita. Alueiden välisessä hankkeessa toimitaan vähintään kahden ELY-keskuksen toimialueella. Tukihakemus kannattaa toimittaa siihen ELY-keskukseen, jonka toimialueelle suurin osa toimenpiteistä toteutetaan.

Tutustu toteutettuihin hankkeisiin

Hanketta suunniteltaessa kannatta tutustua jo toteutuneisiin hankkeisiin. Hankerekisterin löydät maaseutuverkosto.fi-sivustolta. Jokaisella hankkeella on rekisterissä hankekortti, jonka kautta hankkeen toteuttaja voi kertoa hankkeen tapahtumista.

Sähköinen hakeminen

Hakemus täytetään sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Hyrrä-palvelussa on helppo tehdä hakemus, seurata asian käsittelyä ja selata omia hakemustietoja. Hyrrä neuvoo hakemuksen täytössä.

Lue lisää tietoa näistä linkeistä:

Pyri liittämään hakemukseesi mahdollisimman pian kaikki pyydettävät tiedot ja liitteet. Kovin puutteellisia hakemuksia ei voida arvioida, eikä siten ottaa mukaan rahoitettavien hankkeiden valintaprosessiin. Etenkin hankesuunnitelman laatuun ja kustannusten tarkkuuteen kannattaa panostaa. 

Katso tarkemmat ohjeet ja tarvittavat asiakirjat seuraavien linkkien kautta:

Kun olet lähettänyt hakemuksesi käsiteltäväksi, saat ilmoituksen, että hakemuksesi on tullut vireille. Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia vireilletulon jälkeen. Hankkeesi rahoitus varmistuu kuitenkin vasta, kun saat päätöksen – siihen saakka toteutat hanketta omalla riskilläsi.

Rahoitettavien hankkeiden valinta

Valintajaksot 

Maaseudun kehittämishankkeiden tukia voi hakea jatkuvasti, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn valintajakson päättymisen jälkeen.

 • HUOM! Yritysryhmähankkeisiin sovelletaan hanketukien valintajaksoja.
 • HUOM! Uudenmaan ELY-keskuksen päättämät valintajaksot eivät koske alueen Leader-ryhmiä.  Leader-ryhmien hakumenettelyt löytyvät kunkin Leader-ryhmän omilta internet-sivuilta.

Sijaitseeko hankkeeni tukikelpoisella alueella?

Huom. Maatalouden investointitukea ja nuoren viljelijän aloitustukea myönnetään koko Uudenmaan alueella ilman poisrajauksia.

Tarkista hankkeesi tukikelpoisuus maaseudun kehittäminen -sivulta löytyvästä karttasovelluksesta, jonka yhteydessä kerrotaan tukikelpoisen alueen tarkemmat tiedot:

Maaseudun kehittäminen - ely - ELY-keskus

Rahoituslinjaukset

Tutustu hanketuen rahoituslinjauksiin Uudellamaalla:

Uudenmaan maaseuturahoituksen hanketuen rahoituslinjaukset 2023–2027 (pdf)

Hankkeiden valintaperusteet  

Valintajakson päättymisen jälkeen hankkeet pisteytetään valtakunnallisia valintakriteereitä käyttäen ja parhaat hankkeet valitaan rahoitettaviksi. Hakemuksessa tulee olla riittävät tiedot arvioinnin suorittamiseksi. Valintaperusteiden käytön tarkoituksena on varmistaa hakijoiden tasapuolinen kohtelu, parempi taloudellisten resurssien käyttö ja toimenpiteiden kohdentaminen maaseutuohjelman tavoitteiden mukaisesti maaseudun kehittämiseen. Valintaprosessissa rahoitukseen valitut hankkeet siirtyvät jatkovalmisteluun ja mikäli kaikki tuen ehdot täyttyvät, tuki voidaan myöntää ja hanke saa myönteisen tukipäätöksen. Rahoitettavien hankkeiden valinnassa huomioidaan Uudenmaan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman sisältämät keskeiset painopisteet maaseudun kehittämisestä vuosille 2023–2027.

Tarkista valintaperusteet kunkin tukimuodon kohdalta.

Hanketuen maksaminen koskien vanhan kauden hankkeita 2014-2022

Kehittämishanketuen maksatusta haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmästä. Maksatusohjeisiin kannattaa tutustua huolellisesti ennen hankkeen aloitusta.

Maksun hakemiseen liittyviä ohjeita ja lomakkeita löytyy seuraavan linkin kautta: Maksatuksen lomakkeet, ohjeet ja yhteystiedot

Muutoksia hankkeeseen

Ota yhteyttä ELY-keskukseen tai alueesi Leader-ryhmään, mikäli hankkeen suunnitelmiin tulee muutoksia. Hankkeen toteutusajan jatkoa on haettava ennen hankkeen nykyisen toteutusajan päättymistä perustellusta syystä.

Viestintäohjeet

Hankkeen toiminnasta ja EU:n rahoitusosuudesta hankkeessa tulee viestiä tarkoituksenmukaisella tavalla. Alla olevasta linkistä löytyvät ohjeet mm. logojen käyttöön tiedotusmateriaalissa. Viestinnän työkalupakki sisältää valmiita pohjia, joita voi käyttää hankkeen viestinnässä. 

Lisätietoa 

Uudenmaan ELY-keskuksen kehittämishankeasiantuntijat 

 • Juha Mäkinen, 0295 021 110 
 • Miia Koivunen, 0295021180
 • Maria Konsin-Palva, 0295 021 081
 • Leena Ala-Orvola, 0295 021 178 (yritysryhmähankkeet)
 • Sähköposti: [email protected]

Uudenmaan Leader-ryhmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty: 27.11.2023