Rakentamisasiakirjat – maatilojen investoinnit, yritystuki ja hanketuet

In English: Construction documents – farm investments, direct business subsidies and rural development projects

Rakentamista koskevaan hakemukseen tulee liittää seuraavat toimenpiteen toteuttamisen kannalta riittävän yksityiskohtaiset asiakirjat sähköisessä muodossa:

Rakennetuki eli maatilojen investoinnit:

1) Pääpiirustukset.

2) Erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa; pyydetään tarvittaessa.

3) Rakennusselostus.

4) Rakennusselostukseen perustuva rakennusosakohtainen kustannusarvio tai -laskelma. Kustannusarvio tai -laskelma on laadittava rakennusosakohtaisesti rakentamisessa yleisesti käytettävän nimikkeistön mukaisesti.
Talo 2000 –nimikkeistö linkki
(www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/nimikkeistot_21.html)

5) Jos tuettava toimenpide edellyttää luvan hankkimista viranomaiselta, tuen myöntämisen edellytyksenä on luvan esittäminen; rakennus- ja ympäristölupa / -ilmoitus.

Yritystuki:

1) Pääpiirustukset.

2) Erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa; pyydetään tarvittaessa.

3) Rakennusselostus.

4) Rakennusselostukseen perustuva rakennusosakohtainen kustannusarvio tai -laskelma. Kustannusarvio tai -laskelma on laadittava rakennusosakohtaisesti rakentamisessa yleisesti käytettävän nimikkeistön mukaisesti.

Talo 2000 –nimikkeistö linkki (www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/nimikkeistot_21.html)

5) Jos tuettava toimenpide edellyttää luvan hankkimista viranomaiselta, tuen myöntämisen edellytyksenä on luvan esittäminen; rakennus- ja ympäristölupa / -ilmoitus. Lisäksi toimialakohtaisen luvan / lausunnon hankkiminen viranomaiselta esimerkkinä toimitilat, joissa tehdään ruokaa ja käsitellään elintarvikkeita.

Hanketuki (mukaan lukien Leader-hankkeet):

1) Pääpiirustukset.

2) Erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa; pyydetään tarvittaessa.

3) Rakennusselostus.

4) Rakennusselostukseen perustuva rakennusosakohtainen kustannusarvio tai -laskelma. Kustannusarvio tai -laskelma on laadittava rakennusosakohtaisesti rakentamisessa yleisesti käytettävän nimikkeistön mukaisesti.

Talo 2000 –nimikkeistö linkki (www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/nimikkeistot_21.html)

5) Jos tuettava toimenpide edellyttää luvan hankkimista viranomaiselta, tuen myöntämisen edellytyksenä on luvan esittäminen; rakennus- ja ympäristölupa / -ilmoitus.

6) Arvorakennuksien korjaukset ja muutostyöt saattavat edellyttää lausuntoa Museovirastolta tai Maakuntamuseolta. Tarve tulee selvittää tapauskohtaisesti.

Lisätietoja rakentamiseen liittyvistä asiakirjoista

Kaisa Käräjämäki, maaseuturakentamisen ylitarkastaja,  kaisa.karajamaki(a)ely-keskus.fi / p. 0295 021 212

 

Päivitetty: 21.02.2024