Navigointivalikko
Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen

Kuvituskuva

ELY-keskukset auttavat tekemään maaseudusta entistä paremman paikan asua, elää ja yrittää. ELY-keskukset myöntävät maaseuturahaston tukia, joita voidaan hakea muun muassa

  • maatilojen investointeihin ja kehittämiseen
  • maataloustuotteiden jalostusta harjoittavien pk-yritysten investointeihin ja kehittämiseen
  • maaseudun mikro- ja pienyritysten investointeihin ja kehittämiseen
  • elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin

Jokainen ELY-keskus on laatinut alueellisen maaseutustrategiansa. Niiden pohjalta maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut maaseudun kehittämisohjelman rahoituskaudelle 2014 - 2020.

Hyrrä- ja Nekka-palveluissa sekä elintarvikeilmoitusten lomakepalvelussa tulossa muutoksia Katso-tunnistautumiseen ja valtuutukseen


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Maaseudun kehittäminen - Lappi

Maaseutuohjelman yritys- ja hankerahoitusta voivat hakea maaseutualueilla toimivat yritykset ja yhteisöt. Leader-ryhmät rahoittavat pieniä ja paikallisia hankkeita. ELY-keskus rahoittaa isompia kokonaisuuksia sekä maakuntatason ja alueiden välisiä hankkeita. Leader-ryhmillä on omat paikalliset strategiansa ja ELY-keskuksella oma alueellinen kehittämisstrategiansa, joiden mukaan rahoitettavat kohteet valitaan.

Lapin ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yhteinen Lapin keino -sivusto kertoo lappilaisista, jotka ovat kehittäneet yritystään tai asuinseutuaan ja saaneet rahoitusta maaseutuohjelmasta. Sivustolta löytyy myös kootusti tietoa maaseuturahaston rahoitusmahdollisuuksista.

Rahoituksen hakeminen

Maaseuturahaston rahoitusta voi hakea jatkuvasti, mutta ELY-keskuksessa hakemukset otetaan käsittelyyn hakujaksoittain (valintajaksot).

Lapin ELY-keskus on määritellyt kehittämishankkeiden valintajaksojen osalta kärkiteemat, joiden edistämiseen liittyviä hankehakemuksia erityisesti toivotaan. Tavoitteena on löytää rahoitettavaksi parhaiten tulostavoitteita ja maaseutuohjelman kehittämistavoitteita toteuttavia ja pysyviä vaikutuksia aikaansaavia hankkeita.

Ennen hakemusten laatimista tutustu oikeassa palstassa olevien linkkien kautta hakijan ohjeeseen, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, Lapin alueelliseen maaseudun kehittämisstrategiaan ja valintakriteereihin.

Hankkeet kilpailevat keskenään sisällön, laadun ja vaikuttavuuden suhteen. Valintajakson päättymisen jälkeen hankkeet vertaillaan keskenään, pisteytetään ja rahoitetaan paremmuusjärjestyksessä niin kauan kuin hakujaksoille ja vuodelle varatut määrärahat riittävät.

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta. ELY-keskuksen asiantuntijat ja Leader-ryhmät neuvovat tukien hakemisessa ja Hyrrä-palvelun käytössä.

Lisätietoja: