Kolttalain mukainen rahoitus

Kolttalain mukainen investointituki edistää kolttaväestön ja -alueen elinolosuhteita ja toimeentulomahdollisuuksia. Laki myös edistää ja ylläpitää kolttakulttuuria.

Kolttalain mukaista rahoitusta voi hakea Lapin ELY-keskuksesta. Haku on jatkuva, mutta päätökset tehdään tukijaksoittain, jotka ovat:

  • 16.1.–15.4.
  • 16.4.–15.6.
  • 16.6.–15.9.
  • 16.9.–15.1.

Tukea on mahdollista saada asuntorakentamiseen: asuinrakennuksen, talousrakennuksen tai kalapirtin rakentamiseen/peruskorjaukseen. Hakijan tulee huomioida, että  tuen kohteena olevaa toimenpidettä ei voi aloittaa ennen kuin ELY-keskus on tehnyt asiasta tukipäätöksen.

Rahoitus porotalouden ja luontaiselinkeinojen sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen

Tutkimusrahoituksen haku käynnissä 13.1. - 31.3.2020

Lapin ELY-keskus myöntää rahoitusta tutkimushankkeisiin, jotka edistävät porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa tai tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi. Tutkimusrahoituksen haku on avoinna vuosittain. Tutkimusmäärärahat myönnetään maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää porotaloutta ja luontaiselinkeinoja koskevien taloudellisten, sosiaalisten, teknisten, ympäristöllisten, hallinnollisten ja oikeudellisten kysymysten tutkimukseen ja selvittelyyn. Rahoitusta voidaan myöntää myös kilpailu- ja koerakennustoimintaan sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen.

Rahoitusta voidaan myöntää yksityis- ja julkisoikeudelliselle yhteisölle, säätiölle sekä luonnolliselle henkilölle. Lue hakuilmoitus kokonaisuudessaan.

Päivitetty