Kolttalain mukainen rahoitus

Kolttalain mukaista rahoitusta voi hakea Lapin ELY-keskuksesta. Haku on jatkuva, mutta päätökset tehdään tukijaksoittain, jotka ovat:

  • 16.1.–15.4.
  • 16.4.–15.6.
  • 16.6.–15.9.
  • 16.9.–15.1.

Tukea on mahdollista saada asuntorakentamiseen: asuinrakennuksen, talousrakennuksen tai kalapirtin rakentamiseen/peruskorjaukseen. Hakijan tulee huomioida, että  tuen kohteena olevaa toimenpidettä ei voi aloittaa ennen kuin ELY-keskus on tehnyt asiasta tukipäätöksen.

Todennäköistä on, että päätöstenteko alkaa vuonna 2017 vasta syyskuussa ja tukien maksu alkaa aikaisintaan vuodenvaihteessa.

Porotaloutta, luontaiselinkeinoja ja koltta-alueen kehittämistoimintaa edistävät tutkimushankkeet

Maatilatalouden kehittämisrahasto Makeran porotalous- ja luontaiselinkeinotutkimuksen hankehallinnointi siirtyy Lapin ELY-keskukseen syksystä 2016 alkaen. Samalla hankkeiden hakuajankohta vaihtuu syksystä alkuvuoteen. Haun avaamisajankohdasta tiedotetaan erikseen.

Vuonna 2016 käynnistyvät ja meneillään olevat hankkeet hallinnoidaan hankkeiden loppuun saakka maa- ja metsätalousministeriössä. Rahoituksen saaneiden hankkeiden jatko- ja maksatushakemukset sekä loppuraportit toimitetaan ministeriöön entiseen tapaan.

Päivitetty