Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Ny regional riktlinje för arbetstillstånd stärker tillgången till kunnig arbetskraft (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Österbottens NTM-centrals nya regionala riktlinje för beviljande av arbetstillstånd träder i kraft 20.12.2019. Avsikten med den regionala riktlinjen för arbetstillstånd är att säkerställa arbetsmarknadens funktion i regionen. I den nya riktlinjen har tagits med flera yrkesbranscher som inte omfattas av kravet på utredning av tillgången till arbetskraft. Detta för att göra processen med arbetstillstånd snabbare inom dessa branscher och för att få kompetent arbetskraft till företagens behov. Riktlinjen baserar sig på yrkesbarometern, sysselsättningsöversikten, prognoser samt diskussioner med näringslivet och arbets- och näringsbyrån.

I den nya riktlinjen för arbetstillstånd har nu fastställts att bl.a. hemvårdare, kontors- och hotellstädare, processarbetare inom livsmedelsindustrin, barnträdgårdslärare och specialbarnträdgårdslärare inte berörs av kravet på utredning av tillgång på arbetskraft.

Länk till riktlinjen finns på Österbottens NTM-centrals webbsidor

Riktlinjen för arbetstillstånd har omarbetats för att den strukturellt och innehållsmässigt bättre skall motsvara företagens informationsbehov och för att klargöra arbetstillståndsprocessen. Dessutom har man nu i riktlinjen för arbetstillståndet grundligt presenterat alla de yrkesbranscher, där arbetstagarens uppehållstillstånd kan förordas utan att det görs en skild utredning om tillgång till arbetskraft. I registreringen av yrkesbranscher har använts Statistikcentralens yrkesklassificeringar.

 

Tilläggsuppgifter om arbetstillstånd:
Via denna länk kommer du till Migrationsverkets sida för arbetsgivare: https://migri.fi/sv/for-arbetsgivare

Via denna länk kommer du till Norra Österbottens TE-byrås arbetstillståndsenhets sidor: http://toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa/tyolupa-asiat

 

Ytterligare information

Emine Ehrström
Kotouttamis- ja nuorten palveluiden päällikkö | Chef för integrations- och ungdomstjänster
emine.ehrstrom(at)ely-keskus.fi | emine.ehrstrom(at)ntm-centralen.fi
puh. | tfn: 0295 028 684, Vaihde | Växel 0295 028 500
Työelämä ja osaaminen | Arbetsliv och kompetens


Francesca Cucinotta
Osaamis- ja kansainvälistymispäällikkö/Talent Coastline -päällikkö | Kompetens- och internationaliseringschef/Talent Coastline -chef
francesca.cucinotta(at)ely-keskus.fi | francesca.cucinotta(at)ntm-centralen.fi
Puh. | Tfn.| Tel. ( +358-0)29 502 8646, Vaihde | Växel | Exchange (+358-0)29 502 8500
Työelämä ja osaaminen | Arbetsliv och kompetens


Regional information