Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Sysselsättningsöversikt november (NTM-centralen i Österbotten)

Rubriker:
  • Ökningen av antalet arbetslösa har blivit långsammare i hela landet, takten inom området för NTM-centralen i Österbotten är som genomsnittet i landet.
  • Antalet långtidsarbetslösa personer ökar fortfarande med nästan en femtedel per år.
  • Yrkesvis betraktat ökar mängden arbetslösa fortfarande med tio procent per år bland experter, service- och försäljningspersonal samt process- och transportarbetare.
Läs hela översikten här.

Regional information