Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Lapissa työttömyyden kasvu hidastunut syksystä alkaen - marraskuussa työttömiä suunnilleen saman verran kuin viime vuonna (Lapin ELY-keskus)

Lapissa oli marraskuun lopussa 13 280 työtöntä työnhakijaa ja työttömien osuus työvoimasta 15,9 %. Työttömiä oli vähemmän kuin lokakuussa. Syksystä lähtien työttömien määrä on ollut Lapissa lähes sama kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Marraskuussa työttömiä oli vain 100 (0,8 %) enemmän kuin vuotta aiemmin, vaikka aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistuvien määrä oli yli 900 eli lähes viidenneksen pienempi.

Työttömien osuus työvoimasta vaihteli Lapissa kunnittain Kittilän 11,7 %:sta Pelkosenniemen 24,4 %:iin. 15 % alittui myös Utsjoella, Sodankylässä, Muoniossa, Keminmaalla ja Rovaniemellä. Pelkosenniemen lisäksi 20 % ylittyi Sallassa ja Posiolla. 

Marraskuun aikana työnhakijoilla päättyi lähes 2 460 työttömyysjaksoa, joista noin 60 % työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Työvoiman kysyntä näkyi myös TE-toimistoon ilmoitettujen avoimien työpaikkojen määrän lisääntymisenä. Lapissa oli marraskuussa avoinna 2 230 TE-toimistoon ilmoitettua työpaikkaa, joista 1 860 yrityksissä ja 245 kuntasektorilla.

Marraskuun työllisyyskatsaus kokonaisuudessaan
 

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Yksikön päällikkö Tiina Keränen, 0295 037 063

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
TE-toimiston johtaja Marja Perälä, 0295 039 636

 

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto

Seuraava työllisyyskatsaus (joulukuu 2015) julkaistaan 27.01.2016


Regional information