Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Sysselsättningsöversikt november (NTM-centralen i Österbotten)

Rubriker:
  • Arbetslösheten har ökat med över 15 %, näst mest i hela landet.
  • Ungdomsarbetslösheten är fortfarande rekordhög.
Läs hela översikten här.

Regional information