Navigeringsmeny
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyö

Karttakuva.

Liikennejärjestelmäsuunnittelu (LJS) on pitkän aikavälin jatkuvaa strategista suunnittelua. Siinä käsitellään liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta ja suunnitellaan maankäytön synnyttämää liikennetarvetta, eri kulkumuotoja ja niiden työnjakoa, liikenneverkkoja ja niiden investointihankkeita sekä liikennejärjestelmän vaikutuksia ja rahoitusta. Keski-Suomen ELY-keskus suunnittelee liikennejärjestelmää tiiviissä yhteistyössä maakunnan liiton ja kuntien kanssa.

Suunnittelutyössä keskeisiä teemoja ovat sujuvuus, turvallisuus ja ympäristökestävyys. Keski-Suomen liikennejärjestelmän toimivuutta tarkastellaan näiden kolmen otsikon näkökulmasta. Esimerkiksi joukkoliikenne, kestävä liikkuminen, saavutettavuus ja turvallisuusasiat ovat aihealueita, joita peilataan mainittujen kolmen teeman lävitse. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu (LJS) on pitkän aikavälin jatkuvaa strategista suunnittelua. Siinä käsitellään liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta ja suunnitellaan maankäytön synnyttämää liikennetarvetta, eri kulkumuotoja ja niiden työnjakoa, liikenneverkkoja ja niiden investointihankkeita sekä liikennejärjestelmän vaikutuksia ja rahoitusta.

LJS kytkeytyy kiinteästi maakuntakaavoihin ja kuntien maankäytön suunnitteluun. Sen on tuettava alueen kehittämistä, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja ihmisten arkiliikkumista.

Tällä hetkellä työ Keski-Suomessa kohdistuu liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitykseen. Tekeillä olevasta maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksestä pyritään tekemään nettiportaalijulkaisu, joka on jatkuvasti päivitettävissä. Maakunnan sekä Jyväskylän seudun tasoilla on molemmilla liikennejärjestelmän seurantaryhmät, joiden päätehtävä on seurata liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyön edistymistä.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmisteilla

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan parlamentaarisessa ohjauksessa kuluvalla hallituskaudella vuosille 2020 - 2031. Se on valmis aikaisintaan kesällä 2020. 

Koska Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittäminen ajoittuu samaan ajankohtaan valtakunnallisen suunnitelman laatimisen kanssa, pystyvät suunnitelmat keskustelemaan keskenään, jolloin Keski-Suomesta voidaan syöttää omia ajatuksia valtakunnalliseen suunnitelmaan. Vastaavasti ELY-keskusten tehtävänä on tuoda valtakunnalliset linjauksen alueiden liikennejärjestelmätyöhön. 

Valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa tehdään liikennehallinnon eri organisaatioiden ja alueiden yhteistyönä. Liikenne- ja viestintäministeriö laatii vuorovaikutussuunnitelman, jolla varmistetaan, että kaikilla keskeisillä asiakas- ja sidosryhmillä on mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä valtakunnalliseen suunnitelmaan. Väylä toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien ja kaupunkiseutujen kumppanina ja Traficom koordinoi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun valmistelua ja toimeenpanoa.