Navigeringsmeny
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyö

Asemalaituri.

Keski-Suomessa tehdään jatkuvaa ja aktiivista liikennejärjestelmätyötä Keski-Suomen liiton johdolla. Keski-Suomen ELY-keskus suunnittelee liikennejärjestelmää tiiviissä yhteistyössä maakunnan liiton ja kuntien kanssa. Jatkuva liikennejärjestelmätyö konkretisoituu mm. liikennejärjestelmäsuunnittelun kautta. Liikennejärjestelmäsuunnittelu (LJS) on pitkän aikavälin jatkuvaa strategista suunnittelua, joka tukee alueen kehittämistä, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja ihmisten arkiliikkumista. Siinä käsitellään liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta ja suunnitellaan maankäytön synnyttämää liikennetarvetta, eri kulkumuotoja ja niiden työnjakoa, liikenneverkkoja ja niiden investointihankkeita sekä liikennejärjestelmän vaikutuksia ja rahoitusta.  Liikennejärjstelmän toimintaa koordinoidaan yhteistyössä myös Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-prosessin kanssa.

Keski-Suomen liikennejärjestelmätyössä keskeisiä teemoja ovat alueiden saavutettavuus, ilmasto, kestävä liikkuminen ja liikenneturvallisuus. Toimikaudella 2023-2024 kehitetään erityisesti ilmasto- ja kestävyysnäkökulminen huomioimista liikennejärjestelmätyössä.

Suunnittelua monella tasolla

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmistunut syksyllä 2020. Liikennejärjestelmäsuunnitelma kytkeytyy kiinteästi maakuntakaavoihin, kuntien maankäytön suunnitteluun sekä valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Keski-Suomen liiton johtama liikennejärjestelmätyöryhmä seuraa suunnitelman edistymistä ja sitä päivitetään tasaisin väliajoin.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kehittää liikennejärjestelmän tilan analysointia, johon kuuluu yhtenä osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seuranta. Seurantaa varten on luotu seurantamittaristo, jota sovelletaan myös maakunnallisella tasolla.  

Keski-Suomen maakunta on ollut mukana myös Länsi-Suomen liikennestrategian valmistelussa, joka on laadittu yhteistyössä Länsi-Suomen maakuntien kesken (Etelä-Pohjanmaaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta). Strategia on hyväksytty kaikkien maakuntaliittojen hallituksissa vuoden 2020 lopussa. Länsi-Suomen liikennestrategia on Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa strategisempi suunnitelma, johon on kiteytetty yhteinen näkemys alueen tärkeimmistä liikennejärjestelmäkysymyksistä kaikki liikennemuodot huomioiden. 

Uppdaterad: 03.04.2023