Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - liikenteen asiakkuus

Liikenteen asiakkuus

ELY-keskuksessa liikenteen asiakkuustyöllä tarkoitetaan kiteytetysti sitä, että kerätty asiakastieto ja –palaute suodatetaan asiantuntijoiden ja asiakkuusvastaavien analyysien kautta yhdeksi keskeiseksi perustaksi toiminnan suunnitteluun. Toiminta perustuu asiakkaan tarpeeseen.

ELY-keskuksessa liikenteen asiakkuustyöllä tarkoitetaan kiteytetysti sitä, että kerätty asiakastieto ja –palaute suodatetaan asiantuntijoiden ja asiakkuusvastaavien analyysien kautta yhdeksi keskeiseksi perustaksi toiminnan suunnitteluun. Asiakkuustyön kautta mahdollistetaan se, että suoritettavat toimenpiteet vastaavat tarpeita. Asiakkuus on siis tiedon tuottamista ja sen hyödyntämistä. 

Asiakaspalautetta kerätään monella tavoin niin yksityisiltä väylien käyttäjiltä, sidosryhmiltä kuin elinkeinoelämältäkin. Kaksi viimeksi mainittua painottuvat ELY-keskuksissa.

Asiakaspalautteen keräämisen tapoja Väylässä ja ELY-keskuksessa kuvio.

Liikenteen välittömiä asiakaspalautekanavia:

 

ELY-keskukset tekevät tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän asiakkaiden kanssa. Yhteistyötä koordinoidaan ELY-keskusten välillä verkostoissa, joihin tulee syötteitä Väylävirastosta sekä alueellisilta kontakteilta. Keski-Suomessa toimii maakunnallinen metsäsektorin yhteistyöryhmä, ja Keski-Suomen ELY-keskus on vastuullisena toimijana myös valtakunnallisessa metsäsektorin yhteistyöryhmässä. Metsäalan eri toimijat ovat mukana näissä ryhmissä, joiden tavoitteena on tehdä yhteistyötä elinkeinoelämän erityistarpeiden huomioimiseksi liikennesuunnittelussa ja liikennejärjestelmätyössä.

Vaikka Väylä vastaakin suurimmasta osasta kansalaisille suunnatuista tutkimuskyselyistä, on Keski-Suomen ELY-keskus rahoittamassa Jyvässeudun kuntien kanssa tekeillä olevaa henkilöliikennetutkimusta, jonka tulokset julkaistaan vuoden 2020 alkupuolella. ELY-keskukselle tutkimuksen tulokset ovat ihmisten kulkutapajakaumien puolesta tärkeää perustietoa, jota tarvitaan liikennesuunnittelussa.