Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - liikenteen asiakkuus

Liikenteen asiakkuus

ELY-keskuksessa eri kanavista kerätty asiakastieto ja –palaute suodatetaan asiantuntijoiden ja asiakkuusvastaavien analyysien kautta yhdeksi keskeiseksi perustaksi toiminnan suunnitteluun. Asiakaspalautetta kerätään monilla tavoin yksityisiltä väylien käyttäjiltä, elinkeinoelämän edustajilta ja muilta sidosryhmiltä. 

Väyläviraston säännölliset asiakas- ja sidosryhmätutkimukset.


Liikenteen asiakaspalautekanavia:

 

  • Liikenteen asiakaspalvelu (palautevayla.fi) on valtakunnallinen Väyläviraston, ELY-keskusten ja Fintraffic Oy:n yhteinen maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden neuvontapalvelu.

  • Tienkäyttäjän linja 0200 2100 akuutteihin tilanteisiin 

ELY-keskukset tekevät tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän asiakkaiden kanssa. Yhteistyötä koordinoidaan ELY-keskusten välillä verkostoissa, joihin tulee syötteitä Väylävirastosta sekä alueellisilta kontakteilta. Keski-Suomessa toimii mm. maakunnallinen metsäsektorin liikenteen yhteistyöryhmä, jonka tavoitteena on tehdä yhteistyötä puunkuljetusten erityistarpeiden huomioimiseksi liikennesuunnittelussa ja liikennejärjestelmätyössä. 

 

Päivitetty: 03.04.2023