Navigeringsmeny
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - kestävä liikkuminen

Kestävä liikkuminen

Polkupyöriä parkissa seinän vierustalla.

Keski-Suomen ELY-keskus on sitoutunut maakunnallisen liikennejärjestelmän tavoitteisiin, joista yksi tärkeä on siirtyä kohti päästötöntä liikennettä. Eräs keino tässä työssä on kestävän liikkumisen eli jalankulun ja pyöräilyn edistäminen. Se mahdollistetaan yhdistelemällä eri kulkumuotoja liikkujan matkaketjussa. Kestävän liikkumisen ohella julkinen liikenne on tavoitteessa keskiössä. 

Kestävä liikkuminen on siis joukkoliikennettä, liikkumisen vähentämistä, monimuotoista kulkumuotojakaumaa 100%:n autoilun sijaan, kimppakyytejä, jne.

Kestävä liikkuminen on siis joukkoliikennettä, liikkumisen vähentämistä, monimuotoista kulkumuotojakaumaa 100%:n autoilun sijaan, kimppakyytejä, jne.

Keski-Suomen ELY-keskus on tänä vuonna yhdessä Keski-Suomen liiton, Jyväskylän kaupungin ja Muuramen kunnan kanssa selvittänyt tarpeellisia kohteita liityntäpysäköintiin. Tavoitteena on toteuttaa pyörien liityntäpysäköintijärjestelyjä maanteiden pysäkkiverkolla keskeisiin paikkoihin.

Jalankulkua ja pyöräilyä edistetään olemassa olevaa infraa parantamalla ja täydentämällä. Jyväskylän seudulla tavoitellaan seutuyhteyksien jatkuvuutta kaupungin keskustasta kaikkiin ilmansuuntiin. Tämän vuoksi vuonna 2019 käynnistettiin kuuden jalankulku- ja pyöräilyväylän tie- ja rakennussuunnittelu, joka keskittyy nimenomaan taajamia yhdistävien reittien epäjatkuvuuskohtiin. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi pääpaino on Jyväskylän kaupunkiseudulla, koska suuren väestömäärän keskuudessa myös vaikutukset ovat suurimmat.

Vireillä olevat jalankulku- ja pyöräilyväylien hankkeet Jyväskylä seudulla

Kartta.

Mainitut kohteet olisivat suunnitelmien puolesta rakentamisvalmiita kesällä 2021. Toteutukseen pyritään yhdessä kuntien kanssa. Marinin hallitusohjelmassa on luvattu valtakunnallisesti 10 miljoonaa euroa tämän tyyppisiin hankkeisiin, mutta on selvää, että ilman kuntien mukaantuloa hankkeet eivät toteudu.

Jalankulku- ja pyöräilyverkon kuntoa kehitetään siten, että tietyn väyläosuuden kunto olisi aiempaa yhtenäisempi koko välillä. Päällysteiden ylläpidossa ja hoidossa kiinnitetään entistä tarkemmin huomiota koko yhteyden tasaiseen laatutasoon. Verkolla on lähivuosina tavoite toteuttaa myös olemassa olevan verkon niin sanottujen pienten parannusten kokonaisuuksia, jolloin korjaillaan muun muassa näkemäpuutteita, poistetaan liittymistä ylimääräisiä reunakiviä, parannetaan viitoitusta sekä poistetaan muita turvallisuuteen ja kulkumukavuuteen vaikuttavia puutteita.

Taulukossa on kiteytetty kestävän liikkumisen tavoitteet (Lähde: K-S maakunnallinen LJ-suunnitelma – tavoitevaihe):

 

Kävely- ja pyörämatkojen määrä lisääntyy 30 % vuoreen 2030 mennessä (nykytilaan verrattuna). Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kilpailukykytyömatkaliikenteessä paraneeverrattuna autoon. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet keskustaajamissa paranevat erityisesti alle 5 km etäisyydellä keskustasta. Jalankulun ja pyöräilyn edistäminen tapahtuu liikenneturvallisuuden ehdoilla.
Vähintään puolet uusista kävely- ja pyöräilymatkoista tulee siirtymänä henkilöautomatkoista. Kestävien kulkutapojen yhteenlaskettu kulkutapaosuus kasvaa 55 %:iin. Matkaketjujen toimivuus parantuu sekä liikenneväylien kehittämistoimenpiteillä että uuden teknologian avulla. Uusien liikkumispalvelujen käyttöönotto maaseudun liikenteessä helpottuu.
Keski-Suomi edistää liikenteen kierto- ja jakamistaloutta. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat erityisesti alle 5 km pituisilla matkoilla.