Navigointivalikko

Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen

​​​​​Tavoitteemme on auttaa maaseudun toimijoita, asukkaita ja yrittäjiä tekemään maaseudusta entistä parempi paikka asua, elää ja yrittää. Myönnämme tukia rahoituskausittain EU:n maaseudun kehittämisen rahastosta.

Vuonna 2023 alkaa uusi rahoituskausi, jonka tuet perustuvat EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan, josta käytetään lyhennettä CAP (Common Agrucultural Policy). Tuet kuvataan CAP-suunnitelmassa, jonka maa- ja metsätalousministeriö on laatinut yhdessä sidosryhmien kanssa.

Uudella rahoituskaudella 2023-2027 tukea voi hakea muun muassa:

 • maaseudun pienten yritysten investointeihin ja kehittämiseen
 • elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin
 • yleishyödyllisiin investointeihin
 • ilmasto- ja ympäristötoimiin
 • tiedonvälitykseen ja koulutukseen
 • laajakaistainvestointeihin
 • maatilojen investointeihin ja kehittämiseen sekä neuvontapalveluihin

Olemme laatineet jokaisessa ELY-keskuksessa alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelmat rahoituskaudelle 2023–2027.

Maaseudun yritys- ja hanketuet

Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–2027 ovat avautuneet.

Lisätietoa tuenhakijalle

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelusta (hyrra.ruokavirasto.fi).

 


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Maaseudun kehittäminen - Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaan ELY-keskus rahoittaa maaseudun kehittämishankkeita Manner-Suomen maaseutuohjelman rahoituksella. Manner-Suomen maaseutuohjelmassa yhteisiksi läpileikkaaviksi teemoiksi on määritelty innovaatiot, ilmastonmuutos ja ympäristö. Alueellisesta maaseudun kehittämissuunnitelmasta (linkki alla) selviää, mikä on alueen maaseudun kehittämisen suunta ja miten rahoitusta kohdennetaan Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

Kehittämissunnitelmassa määritellyt painopisteet ovat:

 • Kannattava maatalous
 • Luonnonvarojen kestävä ja tehokas hyödyntäminen
 • Maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen ja killpailukyvyn vahvistaminen
 • Maaseutu on hyvä paikka asua ja yrittää

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2023–2027 (PDF)

ALUEELLISET LINKIT
Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.

Päivitetty: 05.02.2024