Navigointivalikko

Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen

​​​​​Tavoitteemme on auttaa maaseudun toimijoita, asukkaita ja yrittäjiä tekemään maaseudusta entistä parempi paikka asua, elää ja yrittää. Myönnämme tukia rahoituskausittain EU:n maaseudun kehittämisen rahastosta.

Vuonna 2023 alkaa uusi rahoituskausi, jonka tuet perustuvat EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan, josta käytetään lyhennettä CAP (Common Agrucultural Policy). Tuet kuvataan CAP-suunnitelmassa, jonka maa- ja metsätalousministeriö on laatinut yhdessä sidosryhmien kanssa.

Uudella rahoituskaudella 2023-2027 tukea voi hakea muun muassa:

  • maaseudun pienten yritysten investointeihin ja kehittämiseen
  • elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin
  • yleishyödyllisiin investointeihin
  • ilmasto- ja ympäristötoimiin
  • tiedonvälitykseen ja koulutukseen
  • laajakaistainvestointeihin
  • maatilojen investointeihin ja kehittämiseen sekä neuvontapalveluihin

Olemme laatineet jokaisessa ELY-keskuksessa alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelmat rahoituskaudelle 2023–2027.

Maaseudun yritys- ja hanketuet

Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–2027 ovat avautuneet.

Lisätietoa tuenhakijalle

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelusta (hyrra.ruokavirasto.fi).

 


Alueellista tietoa


ALUEELLISET LINKIT

Maaseudun kehittäminen - Satakunta

Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–27 ovat alkaneet Hyrrä-asiointipalvelussa. Nyt haettavissa ovat kaikki yritystukimuodot sekä hanketuista yhteisöjen investoinnit, koulutus- ja tiedonvälityshankkeet sekä valtaosa yhteistyöhankkeista mukaan lukien viljelijä- ja yritysryhmähankkeet sekä valmisteluraha.

Lisää hanketukimuotoja tulee hakuun syksyllä 2023.

Satakunnan ELY-keskus myöntää tukea yritysten investointeihin ja kehittämiseen sekä maaseudulla toimivien erilaisten elinkeinojen kehittämiseen. ELY-keskus neuvoo asiakkaita tukien hakemisessa, yhteystiedot ja tietoja infotilaisuuksista löydät tämän sivun alareunasta.

Satakunnan maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2023-2027

Satakuntaan on laadittu oma alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma - Satakunnan Älykäs maaseutu. Kehittämissuunnitelma ohjaa rahoituksen myöntämistä yhdessä Suomen CAP-ohjelman kanssa. Rahoitettavien yritys- ja kehittämishankkeiden tulee tukea suunnitelman painopisteiden ja tavoitteiden toteutumista. Suunnitelman voi ladata kokonaisuudessaan tämän sivun alareunan alueellisista linkeistä.

Satakunnan maaseudun kehittämissuunnitelma 2023-2027 (PDF)

Saavutettava Satakunnan maaseudun kehittämissuunitelma 2023-2027  (PDF)
 

Satakunnan Älykäs maaseutu -suunnitelman tavoitteet tiviistetysti:

1) Uudistuva yrittäjyys

Satakunnan maaseudun elinvoima ja työpaikat perustuvat monipuoliseen yritystoimintaan alkutuotannosta jalostaviin pk-yrityksiin, teollisuuden alihankintayrityksiin, palvelusektoriin, matkailuun ja elämystalouteen sekä kiertotalouden ympärille rakentuviin yritystoimintoihin. Tavoitteena on saavuttaa vastuullisesti kasvava, kestävyyteen perustuva ja uudistuva yritystoiminta. Investoinneilla sekä uusien toimintatapojen, teknologiset ratkaisujen ja digitalisaation lisäämisellä vahvistetaan yritysten kilpailukykyä. Älykäs tiedolla johtaminen sekä resurssien kestävä hyödyntäminen ovat tärkeitä osaamistekijöitä. 

2) Vastuullinen Ruokaketju  

Satakunnan ruokaketjun kehittyminen perustuu vastuulliseen ja kestävään tuotannon ja yritystoiminnan kasvuun, uusien ratkaisuiden luomiseen sekä niihin liittyvän osaamisen lisäämiseen. Monipuolisen viljelyn, lihan- ja maidontuotannon sekä jalostavan teollisuuden kehittyminen luo uusia työpaikkoja, vahvistaa huoltovarmuutta, ruuan turvallisuutta ja maaseutualuiden elinvoimaisuutta. Satakuntalainen ruokaketju tarjoaa uusia ratkaisuja myös ilmastonmuutoksen hillintään, energian tuotantoon sekä palveluihin liittyvään liiketoiminnan kehittämiseen. Osaavan työvoiman saanti on tärkeää niin tuotantoaan kasvattaville tiloille kuin jalostavalle yritystoiminnalle.

3) Edelläkävijänä bio- ja kiertotaloudessa

Satakunta toimii edelläkävijänä bio- ja kiertotaloudessa sekä vihreään talouteen perustuvien ratkaisujen kehittämisessä. Maaseudun tuottamia uusiutuvia luonnonvaroja hyödynnetään ravinnon, energian, tuotteiden, palvelujen ja aineettomien ekosysteemipalvelujen tuottamiseen kestävästi ja resurssiviisaasti. Ilmasto- ja ympäristötoimien sekä kiertotalouden kehittäminen liittyy kiinteästi kaikkeen toimintaan toimialasta riippumatta. Uudet teknologiset ja digitaaliset ratkaisut edistävät yritysten vihreään talouteen perustuvaa kasvua.

4) Hyvä elämä Satakunnan maaseudulla  

Satakunnan maaseudulla kohtaavat monipuoliset mahdollisuudet asumiseen, yrittämiseen, työntekoon ja vapaa-ajanviettoon. Monimuotoinen luonto ja elämysmahdollisuudet sekä turvallisuutta ja toimintaa luovat yhteisöt tarjoavat houkuttelevan ympäristön niin nykyisille kuin tulevillekin asukkaille. Hyvä elämä Satakunnan maaseudulla edellyttää älykkäitä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteitä sekä yhteistyöhön perustuvaa toimintaympäristöjen kehittämistä.

Maaseutuohjelman toteutusalue
​​

Satakunta on kokonaisuudessaan maaseutuohjelman toteutusaluetta pois lukien Porin ja Rauman ydinkeskustat. Ohjelmasta ei näin ollen voida tukea toimenpiteitä, joista saatava hyöty kohdistuu suoraan kyseisille keskusta-alueille. Määritellyt rajat ovat yhteiset Leader-ryhmien (Karhuseutu/Pori ja Ravakka/Rauma) kanssa. Tarkat karttarajaukset löytyvät tämän sivun alueellisista linkeistä.

Lainsäädäntö maaseuturahoituksesta

Lisätietoja hanke- ja yritystukien hakemisesta

Satakunnan ELY-keskuksessa sinua neuvovat:

Hanketuet: kehittämisasiantuntija Salme Pihlajamaa, 0295 022 012

Yritystuet: yritysasiantuntija Ari Nummelin, 0295 022 071 ja yritysasiantuntija  Jari Hankaankorpi, 0295 022 037

Sähköpostit ovat muotoa [email protected]


 

Päivitetty: 02.04.2024