Navigointivalikko

Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen

​​​​​Tavoitteemme on auttaa maaseudun toimijoita, asukkaita ja yrittäjiä tekemään maaseudusta entistä parempi paikka asua, elää ja yrittää. Myönnämme tukia rahoituskausittain EU:n maaseudun kehittämisen rahastosta.

Vuonna 2023 alkaa uusi rahoituskausi, jonka tuet perustuvat EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan, josta käytetään lyhennettä CAP (Common Agrucultural Policy). Tuet kuvataan CAP-suunnitelmassa, jonka maa- ja metsätalousministeriö on laatinut yhdessä sidosryhmien kanssa.

Uudella rahoituskaudella 2023-2027 tukea voi hakea muun muassa:

 • maaseudun pienten yritysten investointeihin ja kehittämiseen
 • elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin
 • yleishyödyllisiin investointeihin
 • ilmasto- ja ympäristötoimiin
 • tiedonvälitykseen ja koulutukseen
 • laajakaistainvestointeihin
 • maatilojen investointeihin ja kehittämiseen sekä neuvontapalveluihin

Olemme laatineet jokaisessa ELY-keskuksessa alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelmat rahoituskaudelle 2023–2027.

Maaseudun yritys- ja hanketuet

Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–2027 ovat avautuneet.

Lisätietoa tuenhakijalle

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelusta (hyrra.ruokavirasto.fi).

 


Alueellista tietoa


ALUEELLISET LINKIT

Maaseudun kehittäminen - Pirkanmaa

EU:n maatalouspolitiikka (CAP, Common Agriculture Policy) on uudistunut, ja maaseuturahoituksen kausi 20232027 käynnistynyt vaiheittain vuoden 2023 aikana.

Maaseudun yritystuista avoinna ovat kaikki tukimuodot. Hanketuista avoinna ovat yhteisöjen investoinnit, koulutus- ja tiedotushankkeet ja laajakaistahankkeet. Loput tukimuodot, kuten Leader-ryhmien uusien pienhankkeiden haut, avautunevat alkuvuodesta 2024.

Maaseudun kehittämistä Pirkanmaalla koordinoi johtava kehittämisasiantuntija Anne Värilä ja maaseutuviestintää Laura Pekkala.

Kaikkien ELY-keskuksen asiantuntijoiden yhteystiedot ovat sivun alareunassa. 

Uutiset ja tiedotteet

Katso ajankohtaisia uutisia myös Pirkanmaan maaseutu.fi-aluesivulla maaseutu.fi/pirkanmaa

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2023–2027

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2023–2027 ohjaa maaseudun kehittämistä ja ELY-keskuksesta myönnettävien, EU:n maaseuturahoituksen harkinnanvaraisten tukien toimeenpanoa Pirkanmaalla. Kehittämissuunnitelman toimeenpano perustuu kansalliseen CAP-suunnitelmaan. 

Rahoitettavat kohteet valitaan valtakunnallisesti määritellyn valintamenettelyn kautta, ja hakemukset pisteytetään valtakunnallisten valintakriteerien mukaisesti.

Kehittämissuunnitelmassa on neljä painopisteitä ja kolme läpileikkaavaa teemaa, jotka huomioidaan sen toteutuksessa. 

Painopisteet ovat:

 1. Osaamiseen, kannattaviin ja kestäviin ratkaisuihin perustuva alkutuotanto
 2. Kehittyvä ruokajärjestelmä ja vastuulliset kuluttajat
 3. Vahva ja uudistuva yrittäjyys
 4. Vetovoimainen ja osallistuva asuinympäristö

Läpileikkaavat teemat ovat ilmastonmuutos, digitalisaatio ja huoltovarmuus.

Tukikelpoinen alue Pirkanmaalla

Maaseuturahoitusta myönnetään Pirkanmaalla lähes koko maakunnan alueelle, poislukien Tampereen kaupunkiseudun sisempi kaupunkialue. Tukikelpoisen alueen löydät ELY-keskuksen kartasta.

Maaseudun tukikelpoinen alue Pirkanmaalla (arcgis.com)

Tukien hakeminen

Hanke- ja yritystukia haetaan Pirkanmaan ELY-keskuksesta ja paikallisista Leader-ryhmistä uudistuneen Hyrrä-asiointipalvelun kautta. Hakemuksen voi tehdä vain sähköisesti. Tukien päätöksenteko ja maksaminen alkavat vaiheittain syksyn 2023 aikana.

ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien myöntämään rahoitukseen on jatkuva haku, mutta hakemukset käsitellään ja ratkaistaaan valintajaksoittain.  ELY-keskus ja Leader-ryhmät neuvovat tukien hakemisessa. 

Hyrrä-asiointipalvelu (ruokavirasto.fi)

Valintajaksot Pirkanmaan ELY-keskuksessa 2023–2024

Hanketuet

 • haun avautuminen–15.9.2023 Huom! Valintajaksoa on jatkettu ma 18.9. saakka Hyrrä-asiointipalvelun huoltokatkon vuoksi.
 • 19.9.2023–31.10.2023
 • 1.11.2023–31.1.2024
 • 1.2.2024–30.4.2024
 • 1.5-2024–30.9.2024

Yritystuet

 • haun avautuminen-15.8.2023
 • 16.8.2023-15.10.2023
 • 16.10.2023-15.1.2024
 • 16.1.2024-15.3.2024
 • 16.3.2024-15.8.2024
 • 16.8.2024-15.10.2024

Laajakaistainvestoinnit

 • Ensimmäinen hakujakso päättyy 31.1.2024. (Hakemukset arvioidaan alkuvuoden 2024 aikana, ja investoinnit toteutettava 2024–2026.)
 • Toinen hakujakso 1.2.2024–30.8.2024. (Hakemukset arvioidaan syksyn 2024 aikana, ja investoinnit toteutettava vuosina 2025–2027.)

Leader-ryhmien valintajaksot

Paikallisten Leader-ryhmien hakujaksot löytyvät kunkin omalta sivulta.

Koulutukset ja materiaalit

Esitykset syksyn 2023 tilaisuuksista:

Tallenteet kevään 2023 tilaisuuksista:

Yhteystiedot

Hanketuet

Johtava kehittämisasiantuntija Anne Värilä (Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma)
puh. 0295 036 048

Maaseudun kehittämisen asiantuntija Mervi Lehtonen
puh. 0295 036 064

Leader-hanketuet

Maaseudun kehittämisen asiantuntija Julijana Ivanova
puh. 0295 036 052

Yritysryhmähankkeet

Maaseudun kehittämisen asiantuntija Mervi Lehtonen
puh. 0295 036 064

Laajakaistahankkeet

Maaseudun kehittämisen asiantuntija Reija Neva
puh. 0295 036 175

ELY-keskuksesta haettavat yritystuet

Yritysasiantuntija Petri Tallila
puh. 0295 036 105

Yritysasiantuntija Saija Selin
puh. 0295 036 073

Leader-yritystuet   

Maaseudun kehittämisen asiantuntija Hanna Manninen
puh. 0295 036 160

Maaseudun kehittämisen asiantuntija Mari-Anna Metsänvirta
puh. 0295 036 002

Rakentamisasiat

Rakentamisasiantuntija Juuso Mettänen
puh. 0295 036 029

Hanke- ja yritystukien maksatukset

Johtava maksatusasiantuntija Suvi Mattila
puh. 0295 036 024

Maksatusasiantuntija Kirsi Narvinen
puh. 0295 036 156

Maksatusasiantuntija Sami Niemelä
puh. 0295 036 079

Viestintä

Maaseutuviestinnän koordinaattori Laura Pekkala
puh. 0295 036 220

Sähköpostiosoitteet [email protected]

Lue myös:

Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaalla toimivat Leader-ryhmät ovat sopineet maaseudun paikallisrahoituksen suuntaviivat tuleville vuosille (ely-keskus.fi)

Päivitetty: 19.02.2024