Navigointivalikko
Kehittämishankkeet - ingressi

Maaseudun kehittämishankkeet

Maaseudun hanketukien avulla tehdään maaseudusta parempi paikka asua, elää ja yrittää.

 • Onko sinulla hankeidea, jonka avulla kehitetään alueen kilpailukykyä tai uusi idea, jolla parantaisit oman seutusi viihtyvyyttä?
 • Onko sinulla hankeidea elintarvikeketjun kehittämiseksi?
 • Toisiko hankeideasi tutkittua tietoa käytäntöön ja uusia menetelmiä?
 • Onko sinulla yritysryhmäidea, jossa voit yhdessä yritysten kanssa kehittää toimintaasi yhteisesti ja yrityskohtaisesti?

Maaseuturahastosta voi löytyä apua, jos haluat parantaa kotikyläsi laajakaistayhteyksiä tai kehittää siellä tarjottavia palveluja, lisätä alueen harrastusmahdollisuuksia, kunnostaa kulttuuri- tai luontokohteen tai vahvistaa verkkoyhteyksiä. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet mahdollistavat muun muassa maaseudun asukkaiden ja yritysten kouluttamista tai uusien tuotantomenetelmien esittelyä.

Rahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa. Aloittaa kannattaa kuitenkin ottamalla yhteyttä oman alueen ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään.

Maaseudun hanketukien haut

Maaseudun hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–2027 ovat avautuneet.

Nyt haettavista hanketuista on avautunut yhteisöjen investoinnit, koulutus- ja tiedonvälityshankkeet sekä valtaosa yhteistyöhankkeista mukaan lukien viljelijä- ja yritysryhmähankkeet sekä valmisteluraha. Loput hanketuista tulevat hakuun syksyllä 2023. Silloin käynnistyvät esimerkiksi laajakaistahankkeiden, pienhankkeiden ja Leader-ryhmien kautta haettavien alueiden välisten hankkeiden haut.

Lisätietoa tuenhakijalle hanketuista (ruokavirasto.fi).

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:


Alueellista tietoa


ALUEELLISET LINKIT

Kehittämishankkeet - Keski-Suomi

Maaseudun hankerahoitusta myönnetään koulutus- ja tiedonvälityshankkeisiin, yleishyödyllisiin investointeihin, laajakaistahankkeisiin sekä yhteistyöhankkeisiin. Tarkemmat kuvaukset hankerahoituksesta löytyvät osoitteesta maaseutu.fi/kehittajalle.

Tuen myöntäminen on harkinnanvaraista. Rahoituskauden 2023-2027 toimenpiteissä on entistä vahvempi painotus ympäritö- ja ilmastoteemoihin sekä yhteistyöhön. Lisäksi kaikissa yhteistyöhankkeissa on läpileikkaavina tavoitteina osaaminen, innovaatiot ja digitalisaatio. Hankkeiden valintaperusteissa korostuu vaikuttavuus sekä kestävän kehityksen näkökulmat.

Keski-Suomen maaseudun alueellisessa kehittämissuunnitelmassa määritellyt painopisteet antavat suuntaviivat rahoituksen kohdentamiselle myös vuosina 2023–2027. Keski-Suomen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma kaudelle 2023-2027 (pdf)

Rahoituskauden 2023–2027 hanketukien esittelymateriaalit

 

Muun julkisen rahoituksen osuus Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamissa hankkeissa:

(Muu julkinen rahoitus = muu valtion rahoitus kuin MMM:n hallinnonalalle valtion talousarviossa osoitettu EU-hankkeiden vastinraha sekä kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhteisön rahoitus). Päätöstä sovelletaan hankkeisiin, jotka tulevat vireille vuonna 2023 tai sen jälkeen. Päätös on voimassa toistaiseksi.

Kehittämishankkeet

 • Julkisoikeudellisilta yhteisöiltä edellytetään hankkeissa pääsääntöisesti 5 % muuta julkista rahaa.
 • Julkisyhteisöjen hakemissa alueiden välisissä hankkeissa pyritään noudattamaan samaa periaatetta, mutta muun julkisen tuen osuus päätetään tapauskohtaisesti rahoittavien ELY-keskusten yhteisissä neuvotteluissa.
 • Tapauskohtaisesti voidaan edellyttää muiden toimijoiden hankkeissa vähintään 5 % muuta julkista rahaa, kun kuntakohtaiset vaikutukset ovat selkeästi tunnistettavissa.

Yleishyödylliset investointihankkeet (pl. vesihuolto- ja laajakaistahankkeet)

 • Julkisoikeudellisten yhteisöjen hakemiin yleishyödyllisiin investointihankkeisiin edellytetään muuta julkista rahaa valtioneuvoston asetuksen 617/2023 25 § edellyttämällä tavalla vähintään 30 % hankkeen julkisesta rahoituksesta.
 • Yksityisoikeudellisten yhteisöjen hakemiin investointihankkeisiin ei pääsääntöisesti vaadita muuta julkista rahaa (lukuun ottamatta vesihuoltohankkeita).

Vesihuolto-, laajakaista- sekä ympäristö- ja ilmastohankkeet

 • Vesihuoltoon kohdistuviin investointihankkeisiin edellytetään pääsääntöisesti 10 % muuta julkista rahaa. Julkisen rahoituksen osuus voi olla enintään 65 % hyväksyttävistä kustannuksista. (617/2023 25 §)
 • Tietoliikenneyhteyksiin kohdistuviin investointihankkeisiin ei vaadita muuta julkista rahaa. Julkisen rahoituksen osuus voi olla enintään 65 % hyväksyttävistä kustannuksista. (617/2023 25 §)
 • Ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin tukea voidaan myöntää muu julkinen rahoitus mukaan lukien yhteensä enintään 80 prosenttia.

Investoinnit, joita ei tueta

 • Kuntien ja muiden julkisoikeudellisten tahojen energiainvestoinnit.

 

Lisätietoja hanketuista

 • Maaseutuasiantuntija Tiia Rantanen, p. 0295 024 999
 • Rahoitusasiantuntija Markku Skonbäck, p. 0295 024 876
 • Rahoitusasiantuntija Leena Koponen, p. 0295 026 043
 • Asiantuntija Merja Lehtinen, p. 0295 024 570 (yritysryhmähankkeet ja ei-tuotannolliset investoinnit)

Kaikki Suomessa rahoitetut maaseutuhankkeet löytyvät Ruokaviraston ylläpitämästä valtakunnallisesta hankerekisteristä. (ruokavirasto.fi)

Päivitetty: 01.12.2023