Navigointivalikko

Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen

​​​​​Tavoitteemme on auttaa maaseudun toimijoita, asukkaita ja yrittäjiä tekemään maaseudusta entistä parempi paikka asua, elää ja yrittää. Myönnämme tukia rahoituskausittain EU:n maaseudun kehittämisen rahastosta.

Vuonna 2023 alkaa uusi rahoituskausi, jonka tuet perustuvat EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan, josta käytetään lyhennettä CAP (Common Agrucultural Policy). Tuet kuvataan CAP-suunnitelmassa, jonka maa- ja metsätalousministeriö on laatinut yhdessä sidosryhmien kanssa. Tarkempien säädösten laatiminen on parhaillaan käynnissä ja haut avautuvat keväällä 2023.

Uudella rahoituskaudella 2023-2027 tukea voi hakea muun muassa:

  • maaseudun pienten yritysten investointeihin ja kehittämiseen
  • elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin
  • yleishyödyllisiin investointeihin
  • ilmasto- ja ympäristötoimiin
  • tiedonvälitykseen ja koulutukseen
  • laajakaistainvestointeihin
  • maatilojen investointeihin ja kehittämiseen sekä neuvontapalveluihin

Jokaisessa ELY-keskuksessa olemme laatineet alueellisen maaseutusuunnitelman tulevalle viisivuotiskaudelle. Uusi rahoituskausi alkaa vuonna 2023.

Vuoden 2023 haut käynnistyvät vaiheittain kevät-kesällä. Ilmotamme niistä tarkemmin, kun ajankohdat varmistuvat.
​​​​Lisätietoja maaseudun kehittämistukien uudistumisesta vuodelle 2023 Ruokaviraston sivuilta.

 


Alueellista tietoa


Päivitetty: 30.05.2023