Navigointivalikko

Maataloustukien valvonta - ingressi

Maataloustukien valvonta

Maataloustukien valvonnalla halutaan varmistaa, että viljelijät saavat tuet mahdollisimman oikeudenmukaisin ja tasapuolisin perustein koko maassa. Tuen myöntämisperusteita valvotaan maatiloilla ja tuotantolaitoksissa, kuten meijereissä, teurastamoissa ja leipomoissa. Maatiloilla valvotaan pelto- ja eläintukien lisäksi myönnettyjen investointitukien käyttöä sekä rahoitettujen hankkeiden suunnitelmien mukaista toteutumista. Oman ryhmänsä muodostavat kasvihuonetuotannon tarkastukset.

Tilavalvontana valvotaan

  •     pinta-alaperusteiset tuet
  •     eläinperusteiset tuet
  •     ehdollisuus

ELY-keskukset vastaavat ja raportoivat valvonnoista Ruokavirastolle, joka toimii Suomen maksajavirastona. Ruokavirasto raportoi valvonnoista vuosittain Euroopan unionille.

Tilalla tehtävistä valvonnoista vastaavat ELY-keskusten virkamiehet. Tarkastajan oikeudet tarkastustoimintaan ilmenevät valvontapassista tai valtakirjasta. Myös EU:n toimielinten tarkastajat ja maa- ja metsätalousministeriön ja Ruokaviraston virkamiehet voivat tehdä tarkastuksia tiloilla.

Tukien maksaminen valvonnassa olevalle tilalle

EU-tukien maksuaikataulut määräytyvät EU:n asetuksissa ja EU:n budjettivuoden mukaan. Suomessa tuet pyritään maksamaan sallitun maksuaikataulun alussa.

Valitusoikeus

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemästä tukipäätöksestä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus ELY-keskukseen ja edelleen valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitus on maksullinen. Valvontapöytäkirjaan merkityt tiedot ja huomautukset otetaan huomioon valitustilanteessa.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot


Alueellista tietoa


Päivitetty: 17.11.2023