Maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritystoimintaa tuetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman yhtenä painopisteenä on yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yrittäjien verkostoitumista suosiva ja kehittävä toiminta, jolla pyritään monipuolistamaan maaseudun elinkeinoja ja parantamaan työllisyyttä. Tavoitteena on lisätä ohjelma-alueen asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia, monipuolistaa alueen elinkeinotoimintaa tai parantaa elinkeinotoiminnan rakennetta heikentämättä kuitenkaan toimivien yritysten toimintaedellytyksiä.

Tuettavan yrityksen toiminnan on edistettävä alueellista suunnitelmaa ja tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista. Paikallisten toimintaryhmien kehittämisohjelmista myönnettävien tukien on lisäksi edistettävä paikallisten suunnitelmien toteuttamista.

Maaseudun pien- ja mikroyritykset

Ohjelmasta tuetaan maaseudun elinkeinotoimintaa monipuolistavien yritysten perustamista, kehittämistä ja laajentamista. Avustusta on mahdollista saada investointeihin sekä yritystoiminnan perustamiseen. Ns. perustamistukea myönnetään aloittavan yrityksen liiketoiminnan käynnistämiseen tai jo toimivan yrityksen liiketoiminnan uudistamiseen sekä aloittamista edistävien kokeilujen toteuttamiseen.

Maatilojen muu yritystoiminta

Maatalousyritykselle eli maatilalle, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maatalouden ohella muuta yritystoimintaa, voidaan myöntää yritystukea maaseudun kehittämisohjelmasta yrityksen investointeihin ja yritystoiminnan perustamiseen.

Maataloustuotteiden ensiasteen jalostus

Maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta ja markkinointia harjoittava pk-yritys eli alle 250 henkilöä työllistävä yritys voi saada tukea investointeihin, jotka tähtäävät tuottavuuden lisäämiseen, laadun kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.

Yritystukea haetaan ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-toimintaryhmältä.

TIETOA ALUEELTA

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa