Navigeringsmeny
Valtakunnalliset uutiset

Riksomfattande nyheter

NYHETER

Vesiosaamisen kasvuun ja kansainvälistymiseen rahoitusta – kestävän kasvun ohjelmasta yhteensä 1,76 milj. euroa kymmenelle vesiosaamisen hankkeelle

Vesiosaamisen kasvuun ja kansainvälistymiseen rahoitusta – kestävän kasvun ohjelmasta yhteensä 1,76 milj. euroa kymmenelle vesiosaamisen hankkeelle Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvassa haussa on valittu rahoitettavaksi kymmenen kehittämishanketta. Hankkeet tukevat vesiosaamisen kasvua ja...

Värmen har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs, situationen i sjöarna har hållits stabil

Värmen har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs, situationen i sjöarna har hållits stabil Vattendragen har blivit varmare till följd av hettan, vilket har lett till en ökning av blågrönalgobservationer i havsområden. Blågrönalgobservationerna har ökat särskilt i Skärgårdshavet och...

Kommun- och Organisation -Helmi specialunderstöd kan ansökas i september-oktober

Kommun- och Organisation -Helmi specialunderstöd kan ansökas i september-oktober Specialunderstödet för konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder, som förbättrar Helmi-livsmiljöers tillstånd, är avsett för kommuner och organisationer. Ansökningstiden pågår under perioden...
Lisää uutisia
Lisää uutisia

Regional information