Regional information

Nyheter 2022

Suomen suurin luonnonhoitohanke käynnistyi ─ Kaakkois-Suomen ELY-keskus mukana Priodiversity LIFE -hankkeessa (Kaakkois-Suomi)

EU-rahoitteinen Priodiversity LIFE aloitti kahdeksanvuotisen taipaleensa vuoden 2024 alussa. Kaakkois-Suomessa on yksi kuudesta ELY-keskuksesta, joiden alueella tehdään mittava määrä luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä tulevina vuosina.

Hankkeen asiantuntijat koolla suunnittelupalaverissa. Vas. Mikko Heikura, Anna Vuori, Pekka Heikkilä ja Kimmo Saarinen. Kuva: Tuula Tanska.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa hankkeesta vastaavat neljä kokenutta luonnonhoidon ja -tiedon asiantuntijaa. Joukossa on kokemusta niin ELY-keskuksen, kuntasektorin kuin Metsähallituksen puolelta.

─ Hankkeen strategisina tavoitteina on kasvattaa osaamista ja jakaa tietoa, mobilisoida luonnon monimuotoisuutta tukevaa rahoitusta ja tukea sekä kansallisen että EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa, kertoo luonnonhoidon koordinaattori Anna Vuori.

─ Toiminnallisen tason kärkenä ovat puolestaan konkreettiset luonnonhoitotyöt sekä maakunnalliset luonnon monimuotoisuusohjelmat Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon.

Hankkeella vahvistetaan alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, parannetaan luontoa koskevan tiedon laatua sekä tarjotaan koulutusta monenlaisille kohderyhmille.

Biodiversiteettikoordinaattori Pekka Heikkilän mukaan ensimmäinen askel on laajan toimijajoukon mukaan saanti luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelman laatimista varten. 

─ Jo lähivuosina valmistellaan sekä Etelä-Karjalaan että Kymenlaaksoon luonnon monimuotoisuuden toimenpidesuunnitelmat, joissa asetetaan tavoitteita luonnon tilan kehitykselle.

Hankkeessa tehdään konkreettista luonnonhoitoa ja ennallistamista monenlaisissa elinympäristöissä.

─ Kaakkois-Suomen luonnon tila on heikentynyt monissa luontotyypeissä. Elinympäristökunnostuksilla tähdätään luonnon tilan parantamiseen, kertoo luonnonhoidon asiantuntija Mikko Heikura.

Pientareiden lupiinille ja muille vieraslajeille karkotusohjeet

Priodiversity LIFE kurittaa haitallisia vieraslajeja. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen erityistehtävänä on luoda ohjeet komealupiinin ja muiden vieraskasvilajien hävittämiseen tienvarsilla. Konkreettisia hävitystoimiakin on luvassa 8–15 kilometrin matkalle yhteistyössä ELY-keskuksen liikennevastuualueen kanssa. Lisäksi Luonnonvarakeskuksen pilottitutkimuksiin etsitään koealoja, joilla selvitetään muun muassa optimaalisia niittokäytäntöjä komealupiinin torjunnassa.

Lupiiniongelma rehottaa Kaakkois-Suomenkin tienpientareilla.

─ Viime kesänä tehtiin kasvillisuuskartoitus valtatie kuuden varsilla Imatran ja Lappeenrannan välillä. Tutkituista 79 piennarkilometristä 59 prosenttia oli enemmän tai vähemmän lupiinin valtaamaa, kertoo luontotiedon asiantuntija Kimmo Saarinen.

─ Valtatien varsilta löytyi myös 21 hehtaaria hyvää tai erinomaista niittykasvillisuutta. Se on merkittävä lisä perinnebiotooppien lajistolle Kaakkois-Suomessa, mutta nostaa esille myös haasteen löytää pikaisesti ratkaisuja tienvarsien vieraslajiongelmaan. Ensi kesänä piennartutkimuksia jatketaan Lappeenrannasta Luumäen ja Kouvolan suuntaan.

Lisätietoja:

Anna Vuori, p. 0295 029 127
Pekka Heikkilä, p. 0295 029 168
Mikko Heikura, p. 0295 029 071
Kimmo Saarinen, p. 0295 029 046

s-posti: [email protected]