Regional information

Nyheter 2022

Nästan 27 000 sökande som byter ut oljeuppvärmningen har beviljats NTM-centralens understöd – stödet räcker fortfarande till att renovera nästan 9000 egnahemshus eller parhus

Nu är det dags att agera om du funderar på att ersätta ditt gamla oljeuppvärmningssystem med ett nytt, fossilfritt uppvärmningssystem, till exempel under den kommande sommaren. För tillfället fås understödsbeslut från NTM-centralen inom cirka tre månader från att ansökan lämnats in.

NTM-centralen beviljar fortfarande det populära understödet på 4000 och 2500 euro till småhusägare som avstår från oljeuppvärmning. Understöden beviljas så länge den återstående potten på 35,6 miljoner euro räcker, dock längst till hösten 2025. Samma anslag används för att bevilja understöd för utbyte av gasuppvärmning.

Understöd kan beviljas privatpersoner eller dödsbon för avlägsnande av ett oljeuppvärmningssystem och installation av ett nytt uppvärmningssystem om småhuset är i stadigvarande bostadsbruk året runt. För att understöd ska kunna beviljas, ska hela oljeuppvärmningssystemet avlägsnas, även oljecisternen. Man kan få endast ett statsunderstöd eller ett hushållsavdrag per renovering.

Snart 24 000 genomförda renoveringar

Över 32 000 småhusägare har sökt understödet sedan september 2020. NTM-centralen har sammanlagt fattat cirka 30 400 understödsbeslut, varav 88 % är positiva. Understödet betalas ut efter att renoveringen har slutförts och hittills har stödet betalats ut till nästan 24 000 sökande som har slutfört renoveringen.

Av de sökande har 70 % meddelat att de byter ut sin fossila uppvärmning till en vatten-luftvärmepump, 19 % har varit på väg att byta till jordvärme och 8 % till fjärrvärme. En liten del av de sökande har kommit fram till andra lösningar, såsom eluppvärmning, som ofta har kompletterats med en luftvärmepump.

Ett liknande understöd kan sökas för avstående från naturgasuppvärmning. Understöd har beviljats över 1 000 sökande som byter ut naturgasuppvärmningen.

Läs mer

Fråga om understöden

Kundservice för miljöfrågor
0295 020 901 (mån-fre 9-16)
[email protected]