Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Ympäristö- ja energia-alaa kartoitetaan Kaakossa työnantajia haastatellen (Kaakkois-Suomi)

Mies kantaa aurinkopaneelia.

Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa on käynnissä ympäristö- ja energia-alaan liittyvä toimialakartoitus. Haastattelun kohteena on mm. sähkö-, kaasu-, lämpö-, aurinko-, tuuli-, turve-, vesi-, viemäri-, kierrätys- ja jätehuollon yrityksiä. Toimialakartoitus toteutetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen koordinoimana.

Kartoituksen tavoitteena on tuottaa lyhyen aikavälin ennakointitietoa alueen ympäristö- ja energia alan tilanteesta sekä tulevaisuudesta, mutta myös vastata haastateltavien yritysten esiin nostamiin tarpeisiin. Tarpeet liittyvät aiemman toimialakartoituskokemuksemme perusteella usein erityisesti koulutukseen, rekrytointeihin tai kansainvälistymiseen. Yrityshaastattelut tehdään yhteistyössä alueen oppilaitosten ja TE-toimiston kanssa. 

Kartoituksen tulokset kuullaan työpajassa 29.11.2022  

Toimialakartoituksen tulokset julkaistaan toimialatyöpajassa 29.11.2022, johon kutsutaan työ- ja elinkeinohallinnon toimijoita, oppilaitoksia, yrityksiä, järjestöjä ja muita alasta kiinnostuneita toimijoita. Kartoitustulosten esittelyn lisäksi työpajassa pureudutaan niihin myös tarkemmin ja ryhmä- sekä yksilötyöskentelyn kautta pyritään tunnistamaan jatkotoimenpiteitä, joilla yritysten erinäisiin osaamis-, koulutus- ja rekrytointihaasteisiin voidaan vastata. Tarkoituksena on miettiä mahdollisimman konkreettisella tasolla, mitä kunkin osallistujan edustama organisaatio voisi tästä eteenpäin tehdä. Toimialatyöpajan tuotoksista kootaan jatkotoimenpidesuositukset, jotka liitetään osaksi toimialakartoitustuloksista tehtyä raporttia.

Tämä toimialakohtainen ennakointikäytäntö tukee yritysyhteistyötä ja jatkuvaa oppimista. Tarkoituksena on jatkaa tätä lyhyen aikavälin ennakointityötä myös vuonna 2023. Prosessi on hioutunut toimivaksi, ja se on jo olennainen osa molempien maakuntien vuosittaista ennakointitoimintaa. Alavalinnan linjaavat maakunnalliset ennakointiryhmät. Tähän mennessä valmistuneet Kaakon toimialakartoitustulokset on raportoitu, ja ne ovat kaikkien saatavilla Kymenlaakso ennakoi -verkkosivustolla

Lisätietoja
-
Tarja Kähärä, kartoitusprosessin operatiivinen johtaminen, tarja.kahara(at)ely-keskus.fi
- Edla Inkilä, aineiston analysointi ja raportointi, edla.inkila[at)ely-keskus.fi