Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

EU-finansiering ska beviljas hushåll som avstår från oljeuppvärmning – ansökningar tas inte längre emot i fråga om fjärrvärme

I början av året fattades inga beslut om understöd för avstående från oljeuppvärmning på nästan två månader. De nationella anslagen var bundna till understöd som beviljats tidigare, och anslagen från Europeiska unionens återhämtningsinstrument hade ännu inte tagits i bruk. Nu kan beviljandet av understöd fortsätta.

Fjärrvärme uppfyller inte återhämtningsinstrumentets stränga miljökrav – avsikten är att de inkomna ansökningarna om fjärrvärme ska beviljas nationellt stöd

När det gäller stöd ur återhämtningsinstrumentet ska man tillämpa principen ”orsaka ingen betydande skada” (DNSH, Do No Significant harm). Därför kan anslag ur Europeiska unionens återhämtningsinstrument inte beviljas hushåll som byter ut sin oljeuppvärmning mot fjärrvärme. Fjärrvärmeprojekten uppfyller inte återhämtningsinstrumentets villkor eftersom fossilt bränsle åtminstone tidvis kan användas vid produktion av fjärrvärme.

Det nationella anslaget bedöms räcka till för de ansökningar gällande fjärrvärme som har kommit in före utgången av februari. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland behandlar ansökningarna om understöd i hela landet.

19 000 hushåll har redan ansökt om det populära understödet

På grund av det stora antalet ansökningar och att anslagen tidvis tar slut är behandlingstiden för närvarande cirka 12 månader. Ansökningarna har dock förbehandlats under pausen i början av året, och besluten fattas snabbt när de nya anslagen frigörs.

Hittills har över 19 000 småhusägare ansökt om understöd hos närings-, trafik- och miljöcentralen. Understöd har beviljats cirka 9 400 finländska hushåll, av vilka över 7 000 redan har genomfört en renovering och fått betalning. Information om det aktuella läget i fråga om ansökningarna och behandlingen av dem finns på närings-, trafik- och miljöcentralens webbsida med information om understödet.

Läs mera