Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Stöd för energi- och resurseffektivitet i landsbygdsföretag och för ägarbyten

Från och med 18.10 kan mikro- och småföretag på landsbygden ansöka om stöd för investeringar som främjar en övergång till förnybar teknik och företagets energi- och resurseffektivitet. Investeringarna finansieras ur EU:s återhämtningsmedel som underlättar återhämtningen efter coronakrisen.

Företagen kan få stöd till exempel för att gå över till förnybar energi eller ta i bruk teknik som effektiviserar företagets produktion. Sådana investeringar gäller exempelvis köp av solpaneler eller luftvärmepumpar eller nya anordningar och programvaror som förbättrar energi- eller materialeffektiviteten. Företag som förädlar jordbruksprodukter kan få 35 % av investeringskostnaderna i stöd, för övriga mikro- och småföretag på landsbygden är stödnivån 30 %.

Med återhämtningsmedlen finansieras också ökad biogasproduktion. Ett företag som bygger en ny anläggning eller enhet för biogasproduktion kan få 50 % av investeringskostnaderna i stöd.

Återhämtningsfinansieringen främjar inte bara investeringar utan också ägarbyten i företag. Personer som förbereder förvärv av ett företag på kärnlandsbygden eller den glest bebyggda landsbygden kan få 5 000 –10 000 euro i stöd för sakkunnighjälp som behövs när ägarbytet förbereds.

Läs mer:

Stöd för energi- och resurseffektivitet i landsbygdsföretag och för ägarbyten kan sökas, 18.10.2021 (ruokavirasto.fi)